Докторантура бағдарламасы

Назарбаев Университетінің Жараталыстану, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар мектебінің (ЖӘГҒМ) химия саласындағы докторантура бағдарламасы докторанттарды химия бойынша тәуелсіз, шығармашылық тәжірибеші болуға дайындауға бағытталған. Бағдарлама докторанттарға академиялық ортада, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерде, ғылыми негізделген стартаптарда және өндірістегі мансаптық бағыттарға дайындалуға мүмкіндік беретін теория мен тәжірибелер негізінде оқытудың интенсивті әдісін ұсынады. Химия бойынша докторантура бағдарламасы болашақ жоғары технологиялық өндірістер мен білімге негізделген экономиканың негізі болып табылатын Қазақстанның басым бағыттарына бағытталған.

Жалпы ақпарат

Білім алушылыр Химия саласындағы докторантура бағдарламасын аяқтай отырып, химияның негізгі және озық қағидалары туралы терең және жүйелі білім алады, сонымен қатар ХХІ ғасырда және одан кейінгі ғылыми және технологиялық мәселелердің кең спектрін анықтау, талдау және шешуді қамтамасыз ету қабілетін? Сонымен қатар кәсіпкерлік дағдыларын  дамытады. Бағдарлама түлектері тиісті мамандықтар бойынша озық химиялық, физикалық, математикалық, теориялық және практикалық тәжірибе алады деп күтілуде.

Білім алушылар 4 жыл ішінде 240 ECTS кредитін бітіруі керек, бұл Назарбаев Университетіндегі докторлық бағдарламалар мен курстарының нормативтік негізіне сәйкес келеді (2019).

Бағдарлама кешенді курстық жұмыс пен ғылыми қызметтен тұрады. Курстар білім алушыларға химия пәнінен жоғары білімді меңгеруге мүмкіндік береді. Қосымша икемді оқу уақыты олардың зерттеу бағдарламасына бөлінді, бұл оларға арнайы жабдықты оқыту курстарына қатысуға және олардың ғылыми жобалары үшін қажет Назарбаев Университетінің негізгі құралдарымен жұмыс істеуде практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Кешенді емтихан тапсырғаннан кейін және докторлық диссертацияның ұсынысын қорғау үшін білім алушылар химия немесе химияға қатысты пәнаралық салада жаңа зерттеулерді әзірлеуге және тәжірибеге енгізуге міндетті. Бағдарламаның зерттеу компоненттері мен диссертацияны қорғауды әр докторант бағдарламаны аяқтап, бітіру үшін тапсырады.Негізгі талаптар

Химия саласындағы докторантура бағдарламасына түсуге арналған талаптар тізімі

1) Қабылдау комитеті анықтаған тиісті пән бойынша бакалавр (немесе баламасы) және магистр дәрежесі (немесе баламасы) (Қабылдау комитеті қай пәннің сәйкес келетінін және қайсысы сәйкес еместігін шешуге өзі жауапты). Өтініш беру кезеңінде соңғы курс магистранттарды ресми ағымдағы транскриптті қарастыруға ұсына алады. Егер үміткерлер білім беру бағдарламасын аяқтаған болса және үміткер қорытынды транскрипт және / немесе дипломның белгілі бір күнге ресми түрде берілуін күтсе, үміткерлер шартты түрде жоғары оқу орнын бітіру туралы куәлік негізінде жазыла алады. Бұл жағдайда оқуға қабылдау туралы шешімде талапкерлердің университетке қажетті құжаттарды ұсынатын уақыт кезеңі көрсетіледі. Шетелдік оқу орындарынан диплом / куәлік алған үміткерлер өздерінің ресми транскрипттерін тікелей университеттің Қабылдау бөліміне жіберуді талап етуі керек. Шетелдік білім беру мекемесі мұндай қызметті ұсынбайтын ерекше жағдайларда, өтініш беруші транскрипті тікелей қабылдау комиссиясына шетелдік білім беру мекемесінің корпоративтік электронды поштасы арқылы растағаннан кейін жібере алады. Үміткерлер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі берген дипломның нострификацияланғандығы туралы анықтаманы немесе шетелдік білім беру мекемесінің апостильденген құжатын ұсынған жағдайда, ресми транскрпитті университеттің қабылдау комитетіне тікелей жіберу міндетті емес;

2) минимум CGPA 2.75 / 4.00-тен ең жоғары дәрежесі бойынша;

3) Докторантура бағдарламасына түсуге арналған ағылшын тілінен тест нәтижесіне қойылатын абсолютті минималды талаптар:

– IELTS тестінің жалпы баллы 6.5 (әр бөлімі 6.0-ден кем емес) немесе ETS веб-сайтында жарияланғандай TOEFL баллы;

– бағдарлама талапкерлері, қабылдау комиссиясының қалауы бойынша, тілді білуге арналған емтихан туралы есепті ұсынудан босатылуы мүмкін, егер:

– бұған дейінгі ғылыми дәрежелерінің бірі ағылшын тілінде ресми қарым-қатынас, академиялық оқыту және күнделікті өмір тілі болып табылатын елде алынған;
– магистр дәрежесі немесе оның баламасы ресми түрде ағылшын тілінде оқытылған бағдарлама бойынша алынды;

– талапкер Назарбаев Университетінің түлегі болып табылады.

4) тестілеу әкімшілігінен IELTS / TOEFL жарамды сертификаты туралы ресми электронды дәлел және оның сканерленген көшірмесі (қажет болса) ұсынылуы керек;

5) ағылшын тіліндегі екі құпия ұсыным хаттары (немесе нотариалды куәландырылған ағылшын тіліндегі аудармасымен). Екі ұсыным хаттың бірін қазіргі немесе алдыңғы жұмыс берушісі немесе ғылыми жетекшісі жазуы керек. Екінші төреші өтініш берушінің қалауы бойынша таңдалуы мүмкін;

6) 500 сөзден аспайтын, химия бойынша Ph.D докторантурасы бағдарламасына оқуға түсу себебін және зерттеу тақырыбын алдын ала таңдауы жайлы негіздеме хаты;

7) жарамды GRE тест нәтижесі (міндетті емес). Үміткер тестке тіркелу кезінде университетті алушы ретінде көрсетуі керек. Егер үміткер тестілеуді ертерек тапсырған болса, ол тестілеу орталығына хабарласып, университетті алушы ретінде көрсете алады. GRE-дің ресми балы талап етілмесе де, өтініш беруші GRE-дің балымен өз өтінішінің бәсекеге қабілеттілігін арттыра алады;

8) академиялық және тәжірибелік білімнің сәйкестігі, сондай-ақ алдыңғы академиялық дәрежелердің баламалылығы мен сәйкестігін қабылдау комитеті анықтайды.


Химия саласындағы докторантура бағдарламасына түсуге арналған өтініш пакеті:

 • Химия саласындағы докторантура бағдарламасына түсуге арналған өтініш формасы;
 • бакалавриат және магистр дәрежелерінің дипломдары / сертификаттары транскриптпен бірге (ағылшын тіліне нотариалды куәландырылған);
 • IELTS немесе TOEFL тестінің нәтижесі / сертификаты, химия саласындағы докторантура бағдарламасына құжаттарды онлайн тапсырған сәттен бастап жарамды. Үміткер тестке тіркелу кезінде университетті алушы ретінде көрсетуі керек. Егер үміткер тестілеуді ертерек тапсырған болса, ол тестілеу орталығына хабарласып, университетті алушы ретінде көрсете алады. Үміткерлер жарамды академиялық IELTS немесе TOEFL IBT сертификаттарының ресми электронды тест нәтижелерін тестілеу әкімшілігінен және олардың сканерленген көшірмелерін ұсына алады;
 • ағылшын тілі оқыту тілі екенін растайтын құжат (тек ағылшын тілінде оқытылған бағдарлама бойынша білім алған және IELTS немесе TOEFL тапсырудан босатуды талап ететін талапкерлер үшін);
 • төлқұжаттың / жеке куәліктің ресми көшірмесі (ағылшын тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен);
 • химия саласындағы докторантура бағдарламасына құжаттарды онлайн тапсырған сәттен бастап жарамды GRE тестінің нәтижелері / сертификаттары (міндетті емес);
 • Соңғы он екі ай ішінде жазылған екі құпия ұсыным хат (электрондық немесе қағаз түрінде рецензент ұсынуға тиіс)
 • түйіндеме (екі А4 параққа дейін);
 • 500 сөзден аспайтын мақсаттың сипаттамасы бар негіздеме, химия саласындағы докторантура юағдарламасына оқуға түсу себебін және зерттеу тақырыбын алдын ала таңдауы жайлы түсініктемені қамтуы кажет;
 • болашақ студенттің / студенттің / магистранттың жеке мәліметтерін өңдеуге келісімі;
 • Қабылдау үшін ұсынылған үміткерлер қабылдау бөлімі сұратқан жағдайда IELTS және GRE нәтижелерінің қағаз көшірмелерін ұсынуы керек (егер бар болса).
Оқу ұзақтығы

4 жыл

Мансап және тәжірибелік қолдау

Докторанттар халықаралық ғылыми қоғамдастық және өнеркәсіппен бірқатар байланыстарға ие болады. Зерттеумен айналысатын басқа сыртқы ұйымдармен берік ғылыми байланыс орнатылды. Барлық докторанттардың халықаралық ғылыми-зерттеу институтында 6 айдан 12 айға дейінгі тәжірибеден өтуге мүмкіндігі бар. Докторанттардың бүкіл оқу кезеңінде НУ-дағы жетекші мен бақылау тобы докторанттың қабылдаушы тарапындағы қажет үй-жайлар мен қондырғыларды тиімді пайдалануы үшін докторанттармен үнемі байланыста болады.
Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері


– жергілікті және халықаралық университеттер мен ғылыми орталықтар;


– белсенді ғылыми-зерттеу бағдарламалары бар жергілікті және халықаралық компаниялар – жаңа технологияларды дамытатын мамандарды қажет етеді;


– Жоғары технологиялық өнімдері мен қызметтері бар жергілікті және халықаралық компаниялар мен корпорациялар – жоғары технологиялық өнімдерге қолдау қызметін көрсететін мамандарды қажет етеді;


– жаңа компаниялар мен стартаптар;


– жергілікті және халықаралық ұйымдар – мықты аналитикалық және инженерлік дағдылары бар, жоғары технологиялық технологияларды терең түсінетін мамандарды қажет етеді.
Оқу бағдарламасының қысқаша мазмұны

Докторантура бағдарламасы, әдетте, 48 ай бойы толық жұмыс күні уақытын алады. Әрбір докторант өзінің жеке және кәсіби дағдыларын және докторантура бағдарламасын негізгі оқу бағдарламалары аясында дамытады. Бағдарлама докторанттарының дамуын қолдау, олардың ғылыми-зерттеу пәндері бойынша білімдерін кеңейту және тексеру үшін оқыту курстарын (бірінші жыл ішінде) өткізу мүмкіндігін қамтиды. Әрбір докторант екінші курста ресми емтихан тапсырып, үшінші семестрдің соңында кандидаттық диссертацияның ұсынысын қорғауы керек.

Содан кейін бағдарлама олардың ғылыми-зерттеу тақырыбына арналған кезеңге енеді, оның көмегімен білім қорына қосқан нақты үлесі бағаланады. 5-ші жылға дейін жалғастыру келісілгеннен кейін болуы мүмкін және нақты реквизиттер мен шарттармен бірге жүруі мүмкін. Бағдарлама докторанттарды халықаралық тәжірибемен қамтамасыз ету үшін шетелдегі қабылдайтын университетте 6-12 айлық ұтқырлық кезеңін өткізу мүмкіндігін қамтиды.
Қаржыландыру

Жергілікті және шетелдік докторанттар үшін жеткілікті қаржыландыру бар, олардың көпшілігі толық грант пен стипендия ала алады.

Толық ақпарат үшін келесі сілтемеден өтіңіз: https://nu.edu.kz/kk/qabyldau/nazarbaev-universitetindegi-oqudy-qarzhylandyru-turleri

Докторанттарға НУ-інде оқытушы көмекшісі немесе ғылыми көмекші ретінде жұмыс істеу мүмкіндігі беріледі (аптасына шамамен 10 сағат).