Докторантура бағдарламасы

Назарбаев Университетінің (НУ) Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінде (ЖӘГҒМ) физика саласындағы PhD бағдарламасы Қазақстанда және шетелде академиялық, өндірістік және ғылыми-зерттеу мекемелерінде мансапты жоспарлаған адамдар үшін біліктілік деңгейлері мен білім базасын қамтамасыз етуге арналған. Бағдарлама алдыңғы қатарлы курстар арқылы білімді жетілдіруге және ғылыми-зерттеу дағдыларын жоғары деңгейде дамытуға бағытталған.

Жалпы ақпарат

Физика саласындағы PhD бағдарламасы болашақта жоғары технологиялық өндірістер мен білімге негізделген экономиканың негізін құрайтын Қазақстанның басым аудандарына бағытталған. Докторантура бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер физика саласындағы әртүрлі тақырыптар бойынша, сонымен қатар пәнаралық тақырыптар бойынша тәуелсіз, инновациялық, өзіндік және сапалы зерттеулерді жобалап, жүргізе алады. Сонымен қатар, бағдарлама түлектері университет профессорлық-оқытушы, аға ғылыми қызметкерлер, жоғары технологиялық кәсіпкерлер, инженерлер, өнімді жасаушылар және ғылым мен технология саласындағы саясаткерлер лауазымдарын қоса алғанда, өндірістік және академиялық ортада жұмыс істеуге дайын болады.

Студенттер 4 жыл ішінде 240 ECTS кредитін бітіруі керек, бұл Назарбаев Университетіндегі докторлық бағдарламалар мен курстарының нормативтік негізіне сәйкес келеді (2019).

Бағдарлама кешенді курстық жұмыстар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарынан тұрады. Курстар студенттерге физика бойынша алдыңғы қатарлы және заманауи білім алуға мүмкіндік береді. Кешенді емтиханды тапсырып, PhD диссертацияларын қорғағаннан кейін студенттер физика немесе физикаға қатысты пәнаралық салада жаңа зерттеулер жасап, тәжірибе жүзінде қолданулары қажет. Бағдарламаның зерттеу компоненттерін және диссертацияны қорғауды әр студент бағдарламаны аяқтау үшін тапсырады.

Негізгі талаптар

Физика PhD бағдарламасы бойынша өтініш пакетінің тізімі

Физика ғылымдарының кандидаты дәрежесін алуға талаптанған үміткерлерде келесі құжаттар болуы қажет:

1) қабылдау комитеті анықтаған тиісті пән бойынша бакалавр (немесе баламасы) және магистр дәрежесі (немесе баламасы) (қабылдау комитеті қай пәннің сәйкес келетінін және қайсысы сәйкес еместігін шешуге жауапты). Өтініш беру кезеңінде соңғы курс студенттері ресми ағымдағы транскриптті қарастыруға ұсына алады. Егер үміткерлер білім беру бағдарламасын аяқтаған болса және үміткер қорытынды транскрипт және / немесе дипломның белгілі бір күнге ресми түрде берілуін күтсе, үміткерлер шартты түрде жоғары оқу орнын бітіру туралы куәлік негізінде жазыла алады. Бұл жағдайда оқуға қабылдау туралы шешімде талапкерлердің университетке қажетті құжаттарды ұсынатын уақыт кезеңі көрсетіледі. Шетелдік оқу орындарынан диплом / куәлік алған үміткерлер өздерінің ресми транскрипттерін тікелей университеттің Қабылдау бөліміне жіберуді талап етуі керек. Шетелдік білім беру мекемесі мұндай қызметті ұсынбайтын ерекше жағдайларда, өтініш беруші транскрипті тікелей қабылдау комиссиясына шетелдік білім беру мекемесінің корпоративтік электронды поштасы арқылы растағаннан кейін жібере алады. Үміткерлер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі берген дипломның нострификацияланғандығы туралы анықтаманы немесе шетелдік білім беру мекемесінің апостильденген құжатын ұсынған жағдайда, ресми транскрпитті университеттің қабылдау комитетіне тікелей жіберу міндетті емес;

2) минимум CGPA 3.00 / 4.00-тен ең жоғары дәрежесі бойынша;

3) 2-қосымшаның 2-тармағында көрсетілген ағылшын тілін білудің қажетті деңгейі;

4) тестілеу әкімшілігінен IELTS / TOEFL жарамды сертификаты туралы ресми электронды есеп және оның сканерленген көшірмесі (қажет болса) ұсынылуы керек;

5) ағылшын тіліндегі екі құпия ұсыныс хаттары (немесе нотариалды куәландырылған ағылшын тіліндегі аудармасымен). Екі ұсынымның бірін қазіргі немесе алдыңғы жұмыс беруші немесе ғылыми жетекші жазуы керек. Екінші төреші өтініш берушінің қалауы бойынша таңдалуы мүмкін;

6) 500 сөзден аспайтын мақсаттың сипаттамасы, физика бойынша Ph.D докторантурасына оқуға түсу себебін және зерттеу тақырыбын алдын ала таңдауы жайлы түсініктеме;
7) жарамды GRE тест есебі (жалпы тест). GRE-дің ресми балы талап етілмесе де, өтініш беруші GRE-дің балымен өз өтінішінің бәсекеліктігін жақсарта алады;
8) академиялық және тәжірибелік білімнің сәйкестігі, сондай-ақ алдыңғы деңгейлердің баламасы мен сәйкестігін қабылдау комитеті анықтайды.

2. PhD бағдарламасына түсуге арналған ағылшын тілінен тест нәтижесіне қойылатын абсолютті минималды талаптар:
IELTS тестінің жалпы баллы 6.5 (әр бөлімі 6.0-ден кем емес) немесе ETS веб-сайтында жарияланғандай TOEFL баллы;
бағдарлама талапкерлері, қабылдау комиссиясының қалауы бойынша, тілді білуге арналған емтихан туралы есепті ұсынудан босатылуы мүмкін, егер:

бұған дейінгі ғылыми дәрежелерінің бірі ағылшын тілім ресми қарым-қатынас, академиялық оқыту және күнделікті өмір тілі болып табылатын елде алынған;
магистр дәрежесі немесе оның баламасы ресми түрде ағылшын тілінде оқытылған бағдарлама бойынша алынды;
талапкер Назарбаев Университетінің түлегі болып табылады.

Физика PhD бағдарламасына түсуге арналған өтініш пакеті:

  • Физика PhD бағдарламасына түсуге арналған өтініш формасы;
  • бакалавриат және магистр дәрежелерінің дипломдары / сертификаттары транскриптпен бірге (ағылшын тіліне нотариалды куәландырылған);
  • IELTS немесе TOEFL тестінің нәтижесі / сертификаты, физика Ph.D бағдарламасына құжаттарды онлайн тапсырған сәттен бастап жарамды. Үміткер тестке тіркелу кезінде университетті алушы ретінде көрсетуі керек. Егер үміткер тестілеуді ертерек тапсырған болса, ол тестілеу орталығына хабарласып, университетті алушы ретінде көрсете алады. Үміткерлер жарамды академиялық IELTS немесе TOEFL IBT сертификаттарының ресми электронды тест нәтижелерін тестілеу әкімшілігінен және олардың сканерленген көшірмелерін ұсына алады;
  • ағылшын тілі оқыту тілі екенін растайтын құжат (тек ағылшын тілінде оқытылған бағдарлама бойынша білім алған және IELTS немесе TOEFL тапсырудан босатуды талап ететін талапкерлер үшін);
  • төлқұжаттың / жеке куәліктің ресми көшірмесі (ағылшын тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен);
  • физика PhD бағдарламасына құжаттарды онлайн тапсырған сәттен бастап жарамды GRE тестінің нәтижелері / сертификаттары (міндетті емес);
  • ағылшын тіліндегі екі құпия ұсыныс хаттары (ағылшын тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен);
  • түйіндеме (екі А4 параққа дейін);
  • 500 сөзден аспайтын мақсаттың сипаттамасы, физика бойынша Ph.D докторантурасына оқуға түсу себебін және зерттеу тақырыбын алдын ала таңдауы жайлы түсініктеме;
  • болашақ студенттің / студенттің / магистранттың жеке мәліметтерін өңдеуге келісімі.
Оқу ұзақтығы

4 жыл

Мансап және тәжірибелік қолдау

Студенттер халықаралық ғылыми қоғамдастық және өнеркәсіппен бірқатар байланыстардан пайда көреді. Зерттеумен айналысатын басқа сыртқы органдармен берік ғылыми байланыс орнатылды. Барлық студенттердің халықаралық ғылыми-зерттеу институтында 6 айдан 12 айға дейінгі тәжірибеден өтуге мүмкіндігі бар. Студенттің бүкіл кезеңінде НУ-дын қабылдаушы жетекшісі мен бақылау тобы студенттің мүддесі үшін үй-жайлар мен қондырғыларды тиімді пайдалануы үшін студенттермен байланыста болады.

Оқу бағдарламасының қысқаша мазмұны

Докторантура бағдарламасы, әдетте, 48 ай бойы толық жұмыс күнімен жалғасады. Әрбір студент өзінің жеке және кәсіби дағдыларын және PhD бағдарламасын негізгі оқу бағдарламалары аясында дамытады. Бағдарлама магистранттардың дамуын қолдау, олардың ғылыми-зерттеу пәндері бойынша білімдерін кеңейту және тексеру үшін оқыту курстарын (бірінші жыл ішінде) өткізу мүмкіндігін қамтиды. Әрбір студент екінші курста ресми емтихан тапсырып, үшінші семестрдің соңында кандидаттық диссертация қорғауы керек.

Содан кейін бағдарлама олардың ғылыми-зерттеу тақырыбын арналған кезеңге енеді, оның көмегімен білім қорына қосқан нақты үлесі бағаланады. 5-ші жылға дейін жалғастыру келісілгеннен кейін болуы мүмкін және нақты реквизиттер мен шарттармен бірге жүруі мүмкін. Бағдарлама студенттерді халықаралық тәжірибемен қамтамасыз ету үшін шетелдегі қабылдайтын университетте 6-12 айлық ұтқырлық кезеңін өткізу мүмкіндігін қамтиды.

Қаржыландыру

Жергілікті және шетелдік студенттер үшін жеткілікті қаржыландыру бар, олардың көпшілігі толық грант пен стипендия ала алады.

Толық ақпарат үшін сілтемеден өтіңіз.