Докторантура бағдарламасы

Еуразиялық зерттеулер бойынша PhD бағдарламасы жазу мен зерттеудің қажетті әдістері бойынша практикалық дайындық пен гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы негізгі тұжырымдамалардың негізгі оқу жоспарын біріктіру жолымен халықаралық деңгейде жан-жақты және бәсекеге қабілетті ғалымдарды дайындауға, сондай-ақ кемінде екі пән бойынша қарқынды пәндік дайындыққа арналған.

Жалпы ақпарат

Назарбаев Университетіндегі Еуразиялық зерттеулер бойынша PhD бағдарламасы Орталық Азиядағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы бірінші пәнаралық, ағылшын тіліндегі докторлық бағдарлама болып табылады. Ол ең жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес әзірленген және жоғары білікті оқытушылармен оқытылады, бірақ сонымен қатар Қазақстанның және бүкіл өңірдің білім беру, әлеуметтік және зияткерлік ортасына бейімделген.

Біздің бағдарлама гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы негізгі ұғымдардың негізгі оқу жоспарын, қажетті жазбаша және зерттеу әдістері мен этика саласындағы практикалық дайындықты, сондай-ақ кемінде екі пән бойынша қарқынды пәндік дайындықты қамтиды. Студенттерге докторлық диссертацияны жазу кезінде қажетті уақыт пен икемділік беріледі. Бұл зерттеушілердің салаға үлесін қоса алу мүмкіндігін арттырады. Шетелде зерттеулерді қаржыландыру және НУ және НУ-дан тыс сарапшылары тарапынан бірлескен басшылықтың мүмкіндіктері біздің студенттерге шын мәнінде халықаралық профильді дамытуға мүмкіндік береді.

Біз студенттерді Еуразиялық аймақ бойынша халықаралық деңгейде жан-жақты және бәсекеге қабілетті ғалым болуға дайынбыз. Осы докторлық бағдарламаның түлектері “пәнаралық”, сондай-ақ “икемді” қасиеттер мен қабілеттерге ие. Шын мәнінде пәнаралық зерттеулер бір пәнге берік негізді және бір немесе бірнеше басқа пәндерге жеткілікті терең дайындықты көрсетеді. Осы бағдарламаның түлектері мықты пәндік және пәнаралық дайындықты аймақты тікелей білу, әлемнің осы аймағындағы әлемдік деңгейдегі стипендияларға сәйкес келетін бастапқы және қосалқы көздерді меңгеру, қажетті зерттеу тілдерін білу және тамаша академиялық ағылшын тілін меңгеру біліктіліктерін ұштастырады.

Негізгі талаптар

Ағылшын Тіліне Қойылатын Талаптар
1) IELTS тестінің жалпы баллы 7.0 (әр бөлімі 6.0-ден кем емес) немесе ETS веб-сайтында жарияланғандай TOEFL баллы;
2) бағдарлама талапкерлері, қабылдау комиссиясының қалауы бойынша, егер, болса, тілді білуге арналған емтихан туралы есепті ұсынудан босатылуы мүмкін.:
– олардың ерте академиялық дәрежелерінің бірі ресми қарым-қатынас, академиялық оқыту және күнделікті өмір тілі ретінде ағылшын тілінде алынған.;
– бакалавр және / немесе магистр дәрежесі ағылшын тілінде ресми оқытылған бағдарлама бойынша алынды. Өтініш берушілер ағылшын тілін оқыту тілі ретінде растайтын ресми құжатты ұсынуы тиіс;
– ізденуші Назарбаев Университетінің түлегі болып табылады.

Академиялық талаптар
1) тиісті пән бойынша бакалавр дәрежесі (бакалавр дәрежесі немесе баламасы) ;
2) магистр дәрежесі немесе тиісті пән бойынша баламасы немесе философия докторы дәрежесі немесе тиісті пәндегі баламасы (егер қолданылатын болса). Өтініш беру кезеңінде бітіруші курс студенттері ағымдағы транскриптіні қарауға ұсына алады. Оқуға түсу үшін ұсынылған үміткерлер бағдарламаны тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін қорытынды транскриптісі мен дипломын ұсынуы тиіс;
3) өтініш берушінің магистр (немесе баламасы) дәрежесіндегі жоғары CGPA. Егер үміткердің бірден көп магистр дәрежесі немесе басқа соңғы дәрежесі бар болса, онда ол неғұрлым тиісті құжатты ұсынуы тиіс;
4) GRE тестінде көрсетілгендей күшті оқу, аналитикалық және математикалық дағдылар (өтініш берушінің зерттеу бағытына байланысты); Еуразиялық зерттеулер саласындағы PhD бағдарламасына құжаттарды онлайн тапсырған сәттен бастап жарамды GRE тестінің нәтижелері / сертификаттары (міндетті емес); Үміткер тестке тіркелу кезінде университетті алушы ретінде көрсетуі керек. Егер үміткер тестілеуді ертерек тапсырған болса, ол тестілеу орталығына хабарласып, университетті алушы ретінде көрсете алады.
5) жеке өтініштегі жоғары мотивация және бағдарламаға қызығушылық;
6) академиялық жазуға жоғары қабілеттілік (ғылыми мақала, эссе, жарияланған мақала);
7) зерттеу жобасында көрсетілгендей, тиісті зерттеу қызығушылығы мен зерттеу пәнін (тиісті пәндік дайындықты және зерттеудің тілдік дайындығын қоса алғанда) білу;
8) Cоңғы 12 ай ішінде жазылған екі ұсыным хат, екеуінің кем дегенде біреуі академиялық ұсыным болуы тиіс (ұсыным беретін тұлғалар электрондық немесе қағаз түрінде ұсынады);
9) Қабылдау үшін ұсынылған үміткерлер қабылдау бөлімі сұратқан жағдайда IELTS және GRE нәтижелерінің қағаз көшірмелерін ұсынуы керек (егер бар болса).

Оқу ұзақтығы

4 жыл

Оқуды тәмамдағаннан кейін қайда жұмыс істеуге болады?

– Ғылым
– Зерттеу
– Үкімет
– Басқа халықаралық ұйымдар

Оқу бағдарламасының қысқаша мазмұны

Негізгі Модульдер:
Еуразияға кіріспе
Еуразиялық зерттеулердің маңызды мәселелері
Еуразиялық гуманитарлық ғылымдарындағы просеминар немесе Еуразиялық әлеуметтік ғылымдарындағы просеминар
Диссертациялық Зерттеу І
Диссертациялық зерттеу II

Таңдау модульдері:
Пән 1 А таңдау пәні
Озық Академиялық Хат
Пән 1 В таңдау пәні
Пән 2 А таңдау пәні
Ашық Таңдау пәні 1
Еуразиялық зерттеулер бойынша докторлық семинар I
Пән 2 В таңдау пәні
1 немесе 2 пәндері С таңдау пәні
Ашық таңдау пәні 2
Еуразиялық зерттеулер бойынша докторлық семинар II
Ашық таңдау пәні 3

Қаржыландыру

Жергілікті және шетелдік студенттер үшін жеткілікті қаржыландыру бар, олардың көпшілігі толық грант пен стипендия ала алады.

Толық ақпарат үшін сілтемеден өтіңіз.