Бакалавриат бағдарламалары

НУ әлеуметтану бакалавры бағдарламасы сізге әлеуметтік ғылымдар саласындағы аспирантура үшін берік негіз береді және студенттерді әлеуметтік қызметтер, әлеуметтік зерттеулер және деректерді талдау, коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдар, үкімет және адами ресурстар сияқты салаларындағы мансапқа дайындай алады. Бағдарлама студенттерге коммуникативтік, зерттеу, ұйымдастыру және мәселелерді шешу дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Жалпы ақпарат

Адами әлеуметтік институттар мен әлеуметтік қатынастарды жүйелі зерттеуге бағытталған бағдарлама. Әлеуметтік теорияны, әлеуметтік зерттеулер әдістерін, әлеуметтік ұйымдар мен құрылымдарды, әлеуметтік стратификация мен иерархияны, әлеуметтік өзгерістер динамикасын, отбасылық құрылымдарды, әлеуметтік девианттық пен бақылауды, сондай-ақ нақты әлеуметтік топтарды, әлеуметтік институттар мен әлеуметтік проблемаларды зерттеуді қамтиды.

Студенттер сандық (статистикалық талдау), сондай-ақ сапалық (терең интервью, этнография, фокус-топтар, мәтіндік талдау) әдістерді қолдана отырып, ақпаратты жинауды және сыни талдауды үйренеді. Бұл дағдылар кейіннен студенттерді маркетинг, білім беру, зерттеу, саясатты талдау, деректерді талдау, кеңес беру, журналистика, әлеуметтік жұмыс саласындағы мансапқа әкелуі мүмкін.

Негізгі талаптар

Ағылшын Тіліне Қойылатын Талаптар


IELTS – жалпы балл 6.5-тен кем емес (әрбір секция бойынша 6.0-ден кем емес)
немесе
TOEFL IBT – 79-93 TOEFL IBT – 94-101 (Reading – 13-тен кем емес, Listening – 12-ден кем емес, Speaking – 18-ден кем емес, Writing- 21-ден кем емес)
немесе
TOEFL PBT* – 574-599

Академиялық талаптар

Орта мектеп, UK foundation бағдарламасы, коллед түлектері мен оқушылары, сондай-ақ, A-level бағдарламасының түлектері

(SAT Reasoning ACT тестіне қойылатын ең төменгі талаптар)
SAT Reasoning Test – 1240 кем емес. Эссе міндетті емес, төменгі балл белгіленбейді.
ACT writing part міндетті емес – жалпы балл (composite score) кем дегенде 27.

IВ Diploma бағдарламасының түлектері мен оқушыларына қойылатын ең төменгі талаптар

IB DP бойынша ең төменгі талаптар – жалпы балл 30 және 4, 4, 5 балл ілгері деңгейдегі 3 пән бойынша

NIS Grade 12 Certificate* иегерлері – түлектеріне қойылатын ең төменгі талаптар

NIS 12 Grade Certificate – Үш пәннен кем дегенде ABB (талапкер таңдауымен)

*NIS Grade 12 Certificate иегерлері – түлектері конкурсқа IELTS және SAT нәтижелерімен “Орта мектеп түлектері” санатында қатыса алады (аталған санатқа қойылатын талаптарды жоғарыдан қараңыз).

Оқу ұзақтығы

4 жыл

Оқуды тәмамдағаннан кейін қайда жұмыс істеуге болады?

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі

Академия (университеттер)

Ғылыми мекемелер

Әлеуметтік зерттеу ұйымдары

Үкімет органдары

Мемлекеттік емес ұйымдар

Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар

Оқу бағдарламасының қысқаша мазмұны

Бакалавриат бағдарламасы 4 жылдық (8 семестр), онда сіз ECTS 240 кредитін толық жабуыңыз талап.

Әлеуметтану курстары:
Әлеуметтануға кіріспе
Сапалы әдіс
Сандық әдіс
Классикалық әлеуметтік теория
Әлеуметтану таңдау пәндері
Қорытынды тезис

Міндетті курстар:
Тарих курсы
Қазақстан тарихы
Философия / Дін
Риторика және композиция
Таңдау бойынша гуманитарлық пәндер
Әлеуметтік ғылымдарды зерттеу әдістері
Қоғамтану бойынша үш таңдау пәні
Жаратылыстану ғылымдары және математика
SHSS, SST немесе SEng кез келген курстар

2021 © School of Sciences and Humanities