Әлеуметтану және антропологоия кафедрасы

Әлеуметтану және антропология кафедрасы Қазақстанда және бүкіл әлемде, өткен және бүгінгі адамзат қоғамын зерттеуге бағытталған кең ауқымды курстарды ұсынады. Сондай-ақ біз әлеуметтану және антропология саласында дәреже алу үшін бағдарламалар ұсынамыз: маман және әлеуметтану бойынша маманға арналған   курсқа, маман және антропология бойынша маманға арналған курсқа қойылатын талаптар.

НУ-да Әлеуметтану мамандығы бойынша бакалавр болу сізге әлеуметтік ғылымдар саласында дипломнан кейінгі білімнің берік негізін ұсынады және сізді әлеуметтік қызметтер, әлеуметтік зерттеулер және деректерді талдау, коммерциялық емес және сізді әлеуметтік қызмет көрсетулер, әлеуметтік зерттеулер және деректерді талдау коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары, үкімет және адами ресурстар сияқты салаларда мансапқа дайындауы мүмкін.

Антропология студенттерге арналған кең ауқымды білім мен дағдылар ұсынады. Біз студенттерді адамдар арасындағы айырмашылықтарды сыни түрде бағалауға және қоршаған әлемдегі проблемаларды шығармашылықпен шешу жолдарын үйретеміз. Біз сондай-ақ кең перспективаны қамтамасыз ету және адамзаттың алуан түрлілігімен танысу үшін жұмыс істейміз. Негізгі, қосалқы немесе жай ғана факультативтік курс болсын, антропология кез-келген білім беру тәжірибесін жақсарта алады. Антропология саласының кеңдігі арқасында біздің студенттер көптеген мамандықтардың кең ауқымына  дайын болып шығады. Осыған қарамастан,  лауазымның атауында антропология деген сөз бар жұмыстар өте аз, сондықтан біздің студенттер өздерінің дағдыларын қолдануда шығармашылық тәсілді көрсетуі тиіс. Антропология және әлеуметтану саласының мансаптары мен мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алу үшін үнемі дамып келе жатқан студенттік веб-сайтқа кіріңіз.

Әлеуметтану және антропология кафедрасы ӘАБ-да ұсынылған курстар: антропология курстары, әлеуметтану курстары. Толық тізімге сипаттама беретін курс беттерін қараңыз.

Өз мамандығыммен менің кім болуым мүмкін?

Әлеуметтану

Білім беру нəтижелері

Бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін әлеуметтану бағдарламасының бітірушілері:

Білімі:  қоғамның негізгі пәндік салалары бойынша терең білімін, социологиядағы маңызды заманауи әлеуметтік мәселелерді және негізгі теориялық дәстүрлерін көрсету. Студенттердің әлеуметтану және әлеуметтік ғылыми зерттеулердің тұжырымдамаларын (яғни, әлеуметтік жағдай, әлеуметтік стратификация, талдау бірліктері және т.б.) дұрыс пайдалана білуі күтіледі.

Әдістері мен этика: сандық және сапалы зерттеу әдістерін, мысалы, статистикалық талдауды, сауалнаманы жобалауды, бағдарламаларды бағалауды, сұхбаттарды, саясатты талдауды, мазмұнды талдауды және этнографияны этикалық қолдануда қажетті білім мен дағдыларды игеру.

Ғылыми әдебиеттермен өзара іс-әрекет: қолданылатын әдістемелерді қоса алғанда, әлеуметтік тәжірибелерге, институттарға және құрылымдарға қатысты эмпирикалық және теориялық тұжырымдарды түсінуге, бағалауға және талқылауға қатысуға мүмкіндік береді.

Практикалық әлеуметтану: әлеуметтану әдістерін, теорияларын және әлеуметтік тәжірибелерді, институттар мен құрылымдарды талдау перспективаларын сыни түрде қолдануға. Студенттер социологиялық ой елегінен өткізуді  қолданып, мемлекеттік және мемлекеттік емес іс-әрекеттердің тиімділігін сыни бағалайды және балама стратегияларды негіздеу үшін дәлелдемелерді пайдаланатын әлеуметтік проблемаларды анықтайды деп күтілуде.

Өздігінен білім алу: әлеуметтану  тұрғысынан алғанда тиімді зерттеу жобаларын жүзеге асыру мүмкіндігін көрсете отырып, зерттеу мәселесін қалыптастырудан, сапалы немесе сандық деректерді жинауға және талдауға және әлеуметтік теория идеяларын қолдана отырып, сенімді және әлеуметтік маңызды қорытынды жасауға немесе қорытындылар шығаруға мүмкіндік береді

Курстар

SOC 101: Социологияға кіріспе

Бұл курс сізге әлеуметтану саласымен таныстырады, олар топтар мен олардың жасайтын қоғамдарын зерттейді. Әлеуметтану біздің жеке тәжірибемізді кең әлеуметтік және тарихи процестер мен институттар контекстінде түсінуге көмектеседі немесе әлеуметтанушы C. Райт Миллстің (1959) айтуынша, біздің «жеке мәселелерімізді» «әлеуметтік мәселелермен» байланыстырады. Сонымен қатар, әлеуметтанушылар зерттеген («микро» -дан бастап «макро»-ға  деңгейдегі жүйелік үдерістерге дейін) оқылатын көптеген тақырыптармен таныстырамыз, курс сонымен бірге әлеуметтанушылар қоғам туралы сұрақтарға жауабында пайдаланатын кейбір құралдармен (теория және зерттеу әдістерімен) таныстырады.

SOC 115: Жаһандық әлеуметтік проблемалар

«Жаһандық әлеуметтік проблемалар» - бұл ғаламдық құбылыстардың  біздің күнделікті өмірімізге әсер етуіне ден қоятын әлеуметтану курсы. Семестр бойы біз әлемдегі аштық және жаһандық теңсіздік сияқты халықаралық әлеуметтік мәселелерді әлеуметтану тұрғысынан түсіндіруді қарайтын боламыз. Әлеуметтанушылар қоғамның жеке мінез-құлқына әсері мен жеке мінез-құлықтың қоғамға ықпалын сипаттауға тырысады. Әлеуметтанушылардың жеке мінез-құлыққа қатысты бірғана қарапайым түсіндіруі жоқ, сондықтан әлеуметтанушылардың халықаралық әлеуметтік мәселелерді қалай түсіндіретіні туралы түрлі теориялар мен зерттеулерді зерделейтін боламыз. Курстың бірінші жартысы көптеген өлшемдер бойынша жаһандық теңсіздіктің теорияларын түсінуге арналған. Курстың екінші жартысында біз әйелдерге білім беру, терроризм және демократиямен байланысты әртүрлі мәселелерді қарастырамыз, бұл олармен байланысты болуы мүмкін әлеуметтік аспектілерді жақсы түсіну үшін керек.

SOC 201: Әлеуметтік ғылымды зерттеу әдістері

Әлеуметтік зерттеулерді зерттеу әдістері зерттеуді дамыту, өлшеу, іріктеу және талдау сияқты сандық және сапалы зерттеулердегі негізгі ұғымдарды енгізу ретінде әзірленген. Курс сондай-ақ сауалнама, эксперименталдық әдістер, сауалнама және байқау сияқты әлеуметтік зерттеулердің әр түрлі әдістері туралы ақпарат береді.

SOC 203: Әлеуметтанудағы сандық әдістер

Сандық әдістер студенттерге сандық деректерді талдау арқылы жұмыс тәжірибесімен қамтамасыз етеді. Олар әлеуметтік деректерде базалық статистикалық тәсілдерді зерттеу мүмкіндігіне ие болады. Студенттер өздерінің статистикалық ойлау қабілеттерін жақсартады (тиісті статистикалық әдістерді анықтайды, қажетті статистикалық деректерді есептейді және нәтижелерді түсіндіреді), сондай-ақ қолданбалы  әдістерді зерттейді.

SOC 210: Гендер және қоғам

Гендер, әлеуметтік практиканың жиынтығы - қоғамның ұйымдастыру  принциптерінің бірі болып табылады; ол біздің жеке басымызды және мінез-құлқымызды жеке, әлеуметтік өзара әрекеттесу және әлеуметтік институттарды (білім, жұмыс, дін және отбасы сияқты) қалыптастырады. Бұл курс сізге әлеуметтанудың осы бағытымен, оның ішінде гендерлік институттарды, гендерлік тиістілікке қатысты айырмашылықтарды, гендерлік әлеуметтенуді, өзара әрекеттесудегі гендерлік аспектілерді, «гендерлік» институттарды, гендерлік теңсіздікті және гендерлік және басқа да әлеуметтік секциялардың арасындағы қарым-қатынасты, оның ішінде нәсіліне / ұлтына, әлеуметтік топқа және жасына қатысты өзара байланыстарды қоса алғанда әлеуметтанудың ішкі саласымен таныстырады.

SOC 211: Жаһандық қоғамдағы әлеуметтік әділеттілік

Бұл курста студенттер жаһандану мен адам құқықтары, даму, қысымшылық, нәсілшілдік, этноцентризм, сексизм, теңсіздік, кедейшілік, тәуелділік пен еркіндік сияқты тақырыптарды қоса алғанда, әлеуметтік әділеттілікті зерттеудің негізгі тұжырымдамаларын анықтау және қолдану мүмкіндігін алады. Бұл курс қоғамдар мен мәдениеттердің əлеуметтік әділеттілік пен адам құқықтары туралы идеяларды əр түрлі түсініп, қолданатын көптеген жолдарын бағалайды.

SOC 212 / ANT 285: Азық-түлік және қоғам

Бұл курс қоғам, халық, тамақ өнімдері және саясат арасындағы қарым-қатынасты зерттейді. Біз азық-түлік өнімдері туралы мәдениетаралық көзқарастарды зерттеп, азық-түлік өндірісі, тамақтану мәдениеті және қарқынды ауыл шаруашылығы сияқты түрлі жүйелерді қоғам, үкімет және индустрияландыру арқылы өзгертуге тырысамыз. Сабақтарда зерделенген  көптеген тақырыптардың кейбірі -  «Үлкен секіріс», «Жасыл революция», ГМО, тұрақтылық пен тамақ өнімдерін өндіру, «этикалық азық-түлік» қозғалысы және әлеуметтік теңсіздік проблемалары және азық-түлікке қол жеткізу.

SOC 213: Жұмыс және қоғам

Жұмыс ресми немесе бейресми экономикада төленетініне немесе төленбейтініне қарамастан  біздің өміріміздің ажырамас әрі көп уақыт алатын бөлігі. Әлеуметтану, жұмыс және жұмысқа орналасудың негізгі бағыттарының біріне кіріспе ретінде, бұл курс индустрияландыруға дейінгі және ерте өнеркәсіп қоғамдарындағы жұмыс және жұмыспен қамтудың әлеуметтану саласындағы кіші салалардың бірі ретінде  адамдардың  жұмысына зерттеу жүргізіледі және қызмет көрсету саласындағы жұмысқа  тарихи шолудан басталады, содан кейін көк жағалы  қызметкерлердің, менеджерлердің және мамандықтағылардың не істейтініне зерттеу жүргізілетін болады. Одан кейін біз жыныстық, нәсілдік / этникалық тиістілікке, әлеуметтік класс пен көші-қон мәртебесінің және  қызметкерлердің тәжірибесінің, сондай-ақ  кәсіподақтардың еңбекшілердің құқықтарын қорғаудағы рөліне назар аударамыз. Ақырында, біз «жұмыс істейтін отбасының балансы» және жұмыс орнында жаһанданудың ықпалын қараймыз.

SOC 214: Сапалы зерттеу әдістері

«Сапалық зерттеу әдістері» - бұл  атауында көрсетілгендей сізді сапалы зерттеу әдістеріне үйрететін курс және өзіңіздің зерттеуіңізді жүргізуге, талдауға және өткізуге мүмкіндік береді. Бұл тақырып сіздің күнделікті өміріңізден алыс тұрған сияқты болып көрінетініне қарамастан , іс жүзінде сіз зерттеу жүргізесіз - ақпарат жинайсыз, фактілерді түсіндіресіз және күн сайын ақпаратты басқа адамдармен бөлісесіз.  Біз осылардың бәрін жолмен ғылыми жолмен осы курста жасаудың формальді жолдарын қараймыз. Курстың барлық кезеңінде сіз кластың зерттеу жобасына қатысу үшін  жауапты боласыз - деректер жинау, деректерді талдау және нәтижелерді таныстыру.

SOC 215: Нәсіл және этникалық тиістілік әлеуметтануы

Бұл курс нәсіл және этникалық тиістілік әлеуметтануына жалп кіріспе болып табылады. Біз нәсіл және этникалық тиістілік ұғымдарын статикалық емес, өзгеріп отыратын құбылыстар ретінде түсіне бастаймыз. Біз келесі мәселелерді қараймыз: Нәсіл және этностық тиістілік біздің әлеуметтік  өмірімізді қалай қалыптастырады? Нәсілді және этностық тиістілікті зерттеу  әлеуметтану тұрғысынан алып қарағанда нені білдіреді?  Нәсілдік және этностық тиістілік теңсіздіктің басқа да жүйелерімен (сынып, жыныс) және елеулі әлеуметтік институттармен (білім беру, жұмысқа орналастыру, БАҚ және т.б.) институттармен қалай астасып жатыр? Осы мәселелерді біздің зерттеулерімізде біз оларда орталық тұжырымдамалар, теориялар мен  тарихи контекстер баяндалатын нәсілдік және этникалық зерттеулердегі орталық тұжырымдамалар баяндалатын негізгі сөздерді жинаудан бастаймыз. Одан кейін біз ұғымдарды тақырыптық зерттеулер жинағын оқыған кезде пайдаланатын боламыз. Бүкіл курс барысында студенттер өздерінің сыни ойлау дағдыларын кеңейту және көрсету,  әлеуметтік идеялармен және  күнделікті тәжірибе арасындағы елеулі  байланыстарды және олардың өздерінің нәсілдік / этникалық  тиістілік тəжірибесінің барынша ірі  əлеуметтік жəне тарихи күштермен қалай əрекеттесетінін жақсы түсінетін болады.

SOC 218: Әлеуметтік саясатқа кіріспе

Әлеуметтік саясат деген не? Курс студенттерді әлеуметтік саясаттың тұжырымдамаларымен, терминологиясымен, негізгі теориялармен, пікірталастармен және  мен тәсілдермен таныстырады. Курс әлеуметтік жағдайды және әлеуметтік саясатты талдаудағы негізгі теорияларды және эмпирикалық әзірлемелерге шолуды таныстырады. Негізгі тақырыптар талқыланады (мысалы, кедейшілік, мүгедектік, қартаю, иммиграция). Әлеуметтік саясатты талқылау, мүмкіндігінше, Орталық Азия мен Қазақстанның әлеуметтік мәселелерімен байланыстырылатын болады.

SOC 220: Ғылым, технологиялар және қоғам

Осы курстың мақсаты ғылым, техника және қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасқа шолу жасау болып табылады: ғылыми практикадан бастап,  ғылыми  шынайылыққа, технологиялардың  дамы мен технологиялардың  әлеуметтік өмірге әсеріне дейін. Негізгі тақырыптар ғылыми және қарапайым білім арасындағы айырмашылықты, ғылым мен техниканың әлеуметтік қалыптасуын, ғылым, технология  және саясат арасындағы өзара байланысты  қамтиды. Бұл курс негізінен екі түрлі топқа бағытталған: біріншіден, Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар мектебінің ғылым мен техниканың әлеуметтік аспектілерін зерттеуге мүдделі студенттері; екіншіден, Ғылым және технологиялар мектебінде оқитын ғылым мен техниканың әлеуметтік негізделген түсінігін алуға мүдделі студенттер.

SOC 221: Халықаралық көші-қон

Бұл курс халықаралық көші-қонның негізгі теориялары мен түсіндірмелері қаралады. Бүкіл курс барысында әртүрлі тәртіптік дәстүрлерден алынған бірінші буын көшіп-қонушыларының  көші-қоны мен интеграциясын түсіндіретін  микро, мезо және макро деңгейлердегі теориялық тәсілдер мен эмпирикалық зерттеулер талқыланады.. Курста  салыстырмалы эмпирикалық зерттеулерге, стратегияларға және қорытындыларға баты назар аударылады. Курс шыққан және баратын елдердегі көшіп-қонудың әлеуметтік, экономикалық, саяси және демографиялық салдарын бағалайды. Онда әлеуметтанулық зерттеулер, оның ішінде нәсілдік, этникалық, гендерлік, трансұлттық процестер, әлеуметтік желілер, саяси институттар мен мемлекеттің маңызды тақырыптары қаралады. Курс сондай-ақ «сызықты» және сегменттелген ассимиляция теориясына сүйенеді және көшіп-қонушылардың қабылдаушы қоғамға интеграциялану проблемаларын туындатады.

SOC 223: Әлеуметтік қозғалыстар: адамдар әлеуметтік өзгерістерді қалай жасайды

Бұл курс қоғамдық қозғалыстарға немесе әлеуметтік өзгерістерді талап етуге және қабылдауға қабілетсіз топтармен ұйымдастырылған әрекеттерге сыни талдау жасайды. Тарихи және қазіргі заманғы қоғамдық қозғалыстарды қалыптастыратын динамиканы, әлеуметтік қозғалыстар қалай қалыптасатындығын және әртүрлі табысқа жету деңгейлерімен танысуға көмектесетін пәнаралық теориялық негіздерді оқып, талқылап отырамыз.

SOC 225: Қоршаған орта және қоғам

Бұл курс студенттерге негізгі теорияларды, әдебиеттерді және экологиялық социологияны терең түсінуге мүмкіндік береді. Семестр барысында студенттер адамзат қоғамдары мен олардың табиғи ортасы арасындағы қатынастарды зерттейді. Бұл курс заманауи қоғамға, әсіресе, қазіргі заманғы Азия қоғамына бағытталған, бірақ осы географиялық аймақпен шектелмейді. Студенттер ресурстарды пайдалану тарихын, тұмса табиғатты сақтауды, ластануды, қоршаған ортаның әртүрлі қозғалыстарын және қоршаған ортаның елеулі зардаптары бар басқа да оқиғаларды қарайды. Олардың перспективаларын одан әрі кеңейту үшін студенттер қоршаған орта режимдерін басқа қоғамдарда зерттеп, табиғи ортаның өздері тұратын қоғаммен қалай өзара қарым-қатынас жасайтындығына нақты қатысады.

ШЫҰ 301: классикалық социологиялық теория

Классикалық социологиялық теорияға осы кіріспеде біз әлеуметтану пәніне зияткерлік келісті қалыптастырған түпнұсқа жұмыстарды оқитын және талқылайтын боламыз, оның ішінде:  Карл Маркс (1818-1883 жж, өзінің қызметкері  Фридрих Энгельспен бірге 1820-1890)  Эмиль Дюркгейм (1858-1917) және  Макс Вебер (1864-1920).  Осы теоретиктер өнеркәсіп революциясы тұтастай алғанда қоғамда да, сондай-ақ адамдардың күнделікті өмірінде туындаған де қасіретті өзгерістерге талдау жасады. Өнеркәсіптік революция уақытынан бері әлемнің өзгергеніне қарамастан,осы теоретиктердің  идеялары мен тұжырымдамаларының бұрынғысынша  қазіргі заманғы әлемді талдау кезінде заманауи зерттеушілерге қатысы бар.

SOC 310: Әлеуметтік теңсіздік

Қоғамдар бүкіл әлемде байлықтың,  бедел мен биліктің тең бөлінбеуімен сипатталады. Бұл курста біз қоғамдардың қалайша әлеуметтік стратификациялануын, сондай-ақ таптар, нәсіл / этникалық тиістілік және жынысы бойынша басқа да әлеуметтік бөлімшелер арасында теңсіздіктің қалыптасу жолдарын  қарайтын боламыз. Біз, сондай-ақ қалайша әлеуметтік институттардың,  отбасын,  білім беру жүйесін, экономика мен жұмыс орнын, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарын қоса алғанда, теңсіздікті   жасау мен ұдайы өндіріп отыратынын қараймыз. Ақырында біз мемлекеттің, үкіметтік емес ұйымдардың және жекелеген тұлғалардың әлеуметтік теңсіздікті төмендетудегі рөлін қараймыз.

SOC 314: Ұйымдар және қоғам

Курстың мақсаты - студенттерді мезо және макро деңгейде талдау үшін заманауи құрылымдармен таныстыру және оларды әлеуметтік мәселелерді және алаңдаушылықты зерттеу үшін осы теорияларды қолдану мүмкіндігін беру. Курстың негізгі теориясы мен тақырыптары ұйымдастыру экологиясын, ресурстарға тәуелділік теориясын,  (нео) институционалдық теорияны, ұйымдастыру өзгерістерін, ұйымдық білім беру, көшбасшылық және ұйымаралық қарым-қатынастарды қамтиды.

SOC 317: Экономика және қоғам

Курстың мақсаты - экономика мен қоғамның арасындағы қарым-қатынас шолуын ұсыну: тауарлар мен қызметтерді өндіруден бастап, оларды тарату мен тұтынуға дейін. Бұдан басқа, курс, тұтастай алғанда  студенттердің экономиканың құрылымын әлеуметтік негізді  түсінуін: желілер, нарықтар және мекемелер – беруге   бағытталған. Бұл курс бәрінен бұрын екі әр түрлі топқа бағытталған: біріншіден, әлеуметтік әлемді түсінуге мүдделі және осылайша, кең ауқымды күш-жігерді түсінудің маңыздылығын зерделеуге мүдделі студенттер, екіншіден, экономиканы бір тұтастықта және әлеуметтік негізделген түрде түсінуге мүдделі студенттер.

SOC 318: Трансұлттық әлемдегі сексуалдық және гендерлік аспектілер

Бұл курс студенттерді бакалавриаттың  ілгерілетілген деңгейінде трансұлттық және әйелдер / түсті перспективалар жиһанкездерімен таныстырады. Трансұлттық феминизмнің теориясы мен практикасын зерделеп,  біз гендерлік және сексуалдық конструкциялардың 1) мәдени ерекшелігі және 2) геосаяси жобалармен, соның ішінде бұрынғы отарлау мен заманауи империалистермен байланысын қараймыз. Этнографияны, әдебиетті, отаршылықтан кейінгі сынды  және феменистік теориялардың әртүрлі бағыттарын қоса алғанда, алайда олармен шектелмей, әр түрлі пәнаралық материалдарды оқып және талдап  біз гендердің және сексуалдықтың түрлі контекстерде тарихи тұжырымдалғанының және осы тұжырымдалғандардың жаһандық және өзара байланысты әлемде жынысы және сексуалдылық негізінде адам құқықтарын белсендіруді білдіретінінің талдауын жасайтын боламыз.

SOC 321: Қолданбалы саясатты талдау: құралдар мен перспективалар

Бұл курстың мақсаты – саясатты талдауға шолу ұсыну: саяси процесс перспективалары мен тәсілдерінен бастап саяси талдауға қатысы бар практикалық құралдар мен әдістерге дейін. Курс мемлекеттік саясатты зерттеумен ашылады: бұның өзі не және оның мақсаттары қандай. Курстың қалған бөлігі екі жартыға  бөлінеді. Бірінші жартысында ол арқылы саясат жасалатын процесс қаралады. Саясаттың өзгеруін тежейтін  не? Неліктен кейбір мәселелер саясаттың күн тәртібіне кіреді, ал қалғандары жоқ болып шығады? Дәлелдердің рөлі қандай? Мемлекеттік актерлердің  рөлі қандай? Сыртқы субъектілер осы үдерісте қандай билік атқарады? Екінші жартысы саясатты талдау үдерісіне практикалық көзқарас ұсынады: проблеманы анықтаудан бастап, саясат баламаларын сыныптауға, осы баламаларды бағалауға, ақыр соңында, ұсынымдар шығаруға дейін. Осы курстың екінші жартысы студенттерді саясатқа талдау жүргізу үшін қажетті практикалық құралдарды оқытып үйретуге бағытталған. Студенттер осы тақырыпты саясатты әзірлеу процесінде негізгі аспектілерді білумен, барынша кең әлеуметтік контекстерде   саяси процестерді табуға және саясатты талдау үшін пайдаланылуы мүмкін құралдар мен әдістерді практикалық түсінумен  аяқтайды.

SOC 399: Әлеуметтанудағы арнайы пәндер

Осы курстың нақты тақырыбы ол ұсынылған сайын өзгеріп отыратын болады. Ол жаңа тақырыптарды немесе  олар үшін басқа курс әлі  жоқ әдеттен тыс тақырыптарды зерделеу үшін пайдаланылады.

SOC 400-404: Әлеуметтанудағы зерттеулерге көмектесу

Бұл курстың мақсаты – студенттерге әлеуметтану және антропология факультетінің зерттеу жобаларына көмек көрсету болып табылады. Зерттеу көмегінің нақты саласы мен сипаты мұғалімдер мен олардың зерттеу жобалары арасында өзгеріп отырады. Студенттердің келесі бір немесе бірнеше жұмысқа қатысуы көзделеді: зерттеу материалдарын дайындау; деректер жинау; деректер базасын басқару; деректерді талдау; зерттеу нәтижелерін жазу. Бұл курс, ең алдымен, зерттеу процесінде тәжірибе жинақтағысы келетін алдыңғы қатарлы антропология мамандарына бағытталған.

SOC 415: Әлеуметтік проблемалар және Еуразиядағы проблемалар

Бүкіл  семестр бойы біз Еуразиядағы заманауи әлеуметтік мәселелерді әлеуметтік линзамен қарайтын боламыз.  Біз Еуразия аймағының әлеуметтік-экономикалық және саяси контекстіндегі ескі және пайда болатын мәселелер мен саяси жауаптарды қараймыз. Қызықтыратын мәселелердің кейбірі өсе түсіп отырған теңсіздікті, демографияның өзгеруін, денсаулық пен гендерлік мәселелерді, көші-қон және экологиялық мәселелерді қамтиды.

SOC 450/550: Қазіргі Орталық Азия

Бұл курста студенттер Орталық Азияның бес елі - Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түрікменстан туралы біледі.

SOC 498: Каппойнта семинары  I  бөлім

Capstone Семинары  «Әлеуметтану БА» бағдарламасының іргелі сызығы болып табылатын бір жылдық курс.  Ол студенттердің бағдарлама барысында алған  мүмкіндіктерін шарықтау шегінде, айқын көрсетуге, нығайту және қамтамасыз етуге қызмет етеді. «Капстоун» семинары дәйекті екі семестрден тұрады:  күзгі семестрде оқытылатын SOC 862 және көктемгі семестрде білім беретін SOC 499  курсы. Бағдарламаның төртінші курсында студенттер тұтастай алғанда социология және антропология саласына жататын өздерінің ғылыми жобаларын әзірлеуге, жүргізуге және ұсынуға мүмкіндік алады. Бұл процесте олар әлеуметтану, антропология және онымен байланысты пәндерді, сондай-ақ зерттеу, жазу, қарым-қатынас және презентациялар туралы білімдерін нығайтады және дамытады. Күзгі семестрдің басында студенттерге Capstone семинары үшін екі тректің біреуін таңдау ұсынылады: Бірінші трек: тәуелсіз академиялық зерттеу және бакалавр дипломы. Екінші Трек: қоғамдастықтың қатысуымен  бірлескен зерттеу жобасы және жоба бойынша есеп. Күзгі семестр бойы  студенттер өздерінің ғылыми жобаларын жобалайтын, зерттеу құралдарын әзірлейтін, тиісті әдебиеттерді қарайтын, ГӘҒ Этикаға шолу комитетінің этикасын бағалауға мақұлдау алатын болады және деректер жинауға кіріседі.

SOC 499: Capstone семинары II

Capstone семинары - «Әлеуметтану БА» бағдарламасының іргелі сызығы болып табылатын бір жылдық курс.  бакалавриат бағдарламасының негізгі ерекшелігі болып табылатын бір жылдық курс. Ол студенттердің бағдарлама барысында алған  мүмкіндіктерін шарықтау шегінде, айқын көрсетуге, нығайту және қамтамасыз етуге қызмет етеді. «Капстоун» семинары дәйекті екі семестрден тұрады:  күзгі семестрде оқытылатын SOC 498 және көктемгі семестрде білім беретін SOC 499  курсы. Бағдарламаның төртінші курсында студенттер тұтастай алғанда социология және антропология саласына жататын өздерінің ғылыми жобаларын әзірлеуге, жүргізуге және ұсынуға мүмкіндік алады. Бұл процесте олар әлеуметтану, антропология және онымен байланысты пәндерді, сондай-ақ зерттеу, жазу, қарым-қатынас және презентациялар туралы білімдерін нығайтады және дамытады. Күзгі семестрдің басында студенттерге Capstone семинары үшін екі тректің біреуін таңдау ұсынылады: Бірінші трек: тәуелсіз академиялық зерттеу және бакалавр дипломы. Екінші Трек: қоғамдастықтың қатысуымен  бірлескен зерттеу жобасы және жоба бойынша есеп. Көктемгі семестр бойы  студенттер жиналған деректерді талдайтын, өз нәтижелерін жазып отыратын, өз нәтижелерін жария конференцияларда ұсынатын болады .  Бірінші трек студент түпнұсқалық зерттеу жұмысын жазуы және жария ұсынуы тиіс. Бұдан басқа, осы студенттерге академиялық журналдарда жариялауды немесе  өз жұмыстарын танымал академиялық конференцияларда ұсынуды қоса алғанда, өз жұмысын кеңінен тарату жолдарын табу ұсынылатын  болады. Сондай-ақ «Трек екі» студенттеріне де өздерінің  академиялық зерттеу нәтижелерін өз қоғамдастығында  (ұйымдарда) ауызша таныстыру, көрмелер түрінде немесе әлеуметтік желілерді пайдаланып өз жұмысын кеңінен таратудың жолын табу ұсынылатын болады.

SOC 514 / PLS 514 / EAS 506: Зерттеудің  сапалы әдістері

Адамдармен сұхбатты қалай жүргізу керек және қоршаған әлемді қалай қадағалау керек? Бұл әлеуметтік ғылымдарда және одан тыс жерлерде зерттеуге қолданылуы мүмкін маңызды дағдылар. Бұл курс Сізге сапалы зерттеу әдістерін үйретеді және өзіңіздің зерттеуіңізді жүргізуге және талдауға мүмкіндік береді. Оқу және сыныптық талқылаулар арқылы сіз сапалы әлеуметтік зерттеулердің негізгі құралдарымен және ұғымымен таныссыз. Сіз өзіңіздің таңдаған сұрақты зерттеу үшін өзіңіздің зерттеуіңізді жасап, өткізесіз. Сондай-ақ, сапалы зерттеу әдістерін қолдана отырып, сізде зерттеу дағдыларын игеру және қолдану мүмкіндігі болады. Бүкіл курс бойы сіз өзіңіздің зерттеу жобаңызды әзірлейсіз және мерзімнің соңында нәтижелерді қорытынды мақалада ұсынасыз. 

SOC 515: Әлеуметтік проблемалар және Еуразиядағы проблемалар

Бүкіл  семестр бойы біз Еуразиядағы заманауи әлеуметтік мәселелерді әлеуметтік линзамен қарайтын боламыз.  Біз Еуразия аймағының әлеуметтік-экономикалық және саяси контекстіндегі ескі және пайда болатын мәселелер мен саяси жауаптарды қараймыз. Қызықтыратын мәселелердің кейбірі өсе түсіп отырған теңсіздікті, демографияның өзгеруін, денсаулық пен гендерлік мәселелерді, көші-қон және экологиялық мәселелерді қамтиды.

SOC 518 / ANT 580: Гендер, билік және  Оңтүстік Азиядағы  әлеуметтік өзгерістер

Бұл курс Британдық Үндістанның 1947 жылы бөлінуімен байланысты оқиғаларынан кейін Оңтүстік Азиядағы гендерлік және сексуалдылық мәселелерін зерделейтін болады. Ұлтшылдық қозғалыста  «әйелдер мәселесінің» жыныс және  әйелдің нақты түсіндірілуін қалай алға ұсынылуын зерделегеннен кейін, біз 1990-шы жылдардың басында басталған жекешелендіру саясатынан туындайтын өзгерістер контекстінде жыныстық және сексуалдық мәселелердің заманауи қалай астасып жатқанын зерттейміз. Біздің оқу-әдістемелік материалдар этнографиялық зерттеуге, әдебиетке және теориялық сынға бөлінеді, онда жаһанданудың гендерлік және сексуалдылықты қалыптастыратын маңызды құрылымы болып табылатыны қаралады. Осы сыни талдаулар жаһандық үдерістерді зерттейтініне қарамастан, біз бұл үдерістердің жергілікті оқиғалармен  және  өзара әрекеттесуін және гендерлік мәселелердің, сексуалдылық пен феминистік насихаттау түсінігінің өзара әрекетін зерделеу үшін  Оңтүстік Азияға назар аударамыз. Біз сондай-ақ, ҮЕҰ-лардың өздері мәлімдеген мақсаты үшін  маңызды әлеуметтік өзгерістерге көмек бойынша қандай мүмкіндік берсе, соншалықты қатерлер тудыртынын зерделеу үшін жаһандық капитализммен және ҮЕҰ-ларды дамыту үшін қаржыландырудың арасындағы өзара байланысты зерделейтін боламыз

Біздің зерттеу жоспарлары арқылы жолдар

Сіз өзіңіз зерттегіңіз  келетін тақырыптарға  немесе өзіңіз алғыңыз келетін дағдыларға негіздей отырып біздің бағдарлама арқылы өз жолыңызды  белгілей аласыз.

Тақырыптық жолдар

Біздің әлеуметтану бағдарламамыз  бірнеше ішкі салаларды қамтитын көптеген курстар ұсынады. Біздің кафедра маманданған кейбір ішкі салалар экономикалық әлеуметтануды, даму әлеуметтануын, гендерлік және сексуалды әлеуметтануды, саяси әлеуметтануды, әлеуметтік саясатты, ұйымдастыру әлеуметтануын, нәсілдік және этникалық тиістілік әлеуметтануын, еңбек әлеуметтануын және еңбек және ғылыми әлеуметтануды қамтиды. Оқытушылар пайдаланатын кейбір әдістер статистикалық талдауды, сұхбатты талдауды, этнографияны, мәтінді талдауды және саясатты талдауды қамтиды. Қазақстанға арналған  зерттеулерден басқа, біздің профессорларымыздың зерттеулері өзінің көлемі бойынша халықаралық болып табылады Үндістан, Оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия бұл олардың кейбірі ғана.

Қолданбалы әлеуметтануға мүдделі студенттер үшін

 • Саясатты қолданбалы талдау: құралдар мен перспективалар
 • Әлеуметтік саясатқа кіріспе
 • Әлеуметтанудағы сандық әдістер
 • Әлеуметтанудағы сапалық әдістер
 • Ұйымдар және қоғам
 • Әлеуметтік ғылымдарды зерттеу әдістері

Халықаралық дамуға мүдделі студенттер үшін

 • Жаһандық әлеуметтік проблемалар
 • Трансұлттық әлемдегі гендерлік және сексуалдық
 • Ғаламдық дамуға тәсілдер
 • Оңтүстік Азиядағы жыныс, билік және әлеуметтік өзгерістер

Әлеуметтік өзгерісте / жыныс / нәсіл / таптар тақырыбы қызықтыратын студенттер үшін

 • Әлеуметтік қозғалыстар
 • Оңтүстік Азиядағы гендерлік, билік және әлеуметтік өзгерістер
 • Халықаралық көші-қон
 • Нәсілдік және этникалық тиістілік әлеуметтануы
 • Әлеуметтік теңсіздік
 • Трансұлттық әлемдегі гендерлік және сексуалдық

Орталық Азия мен Еуразияға қызығушылық танытқан студенттер үшін

 • Қазіргі Орталық Азия
 • Әлеуметтанудағы зерттеу көмегі

Дағдылар

Көптеген ішкі салаларға қосымша біздің бағдарлама студенттерге еңбек нарығында бағалы болып табылатын дағдыларды меңгеруге көмектеседі.

Сандық және статистикалық дағдылар

 • Әлеуметтанудағы сандық әдістер.
 • Әлеуметтанудағы зерттеу көмегі

Зерттеу дағдылары

 • Әлеуметтік ғылымдарды зерттеу әдістері
 • Сапалы әдістер
 • Әлеуметтанудағы зерттеулер көмегі

Заманауи мәселелер туралы сын тұрғысынан ойлау

 • Қоршаған орта және қоғам
 • Экономика және қоғам
 • Классикалық әлеуметтану теориясы
 • Жаһандық әлеуметтік мәселелер
 • Халықаралық көші-қон
 • Нәсіл және этникалық тиістілік әлеуметтануы
 • Ғылым, технологиялар және қоғам
 • Азық-түлік және қоғам

 Таныстырылым дағдылары

 • Әлеуметтану бойынша «Capstone» семинары
 • Әлеуметтану саясатына кіріспе
 • Азық-түлік және қоғам
 • Әлеуметтану ғылымдарын зерттеу әдістері
Әлеуметтанудағы мансап

Біздің әлеуметтанушы-студенттеріміз оларға білім беру, бизнес салаларында, мемлекеттік органдарда, халықаралық ұйымдарда, коммерциялық емес ұйымдарда және басқа да салаларда  мансапты қалыптастыруға көмектесетін құнды дағдылар алады.

Біздің бағдарлама студенттерге коммуникативтік, зерттеу, ұйымдастыру және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Біздің сабақтарымызда студенттер сандық (статистикалық талдау) және сапалы (терең сұхбат, этнография) әдістерін пайдалана отырып, ақпаратты жинауды және сыни талдауды үйренеді. Болашақта бұл дағдылар студенттерді маркетинг, білім беру, зерттеу, аналитика, консалтинг, журналистика, әлеуметтік жұмыс саласында мансапқа әкеледі.

Әлеуметтанушы-студенттердің жұмыс  лауазымдарының аттары

Бизнес және индустрия

 • бизнес талдаушы
 • тұтынушылық қатынастар жөніндегі маман
 • Кадрлар бөлімінің HR-менеджері
 • Талдаушы-маркетолог
 • мерчендайзер / сатып алушы
 • жоба менеджері
 • сапаны бақылау менеджері
 • техникалық жазушы
 • қоғамдастықпен байланыс жөніндегі менеджер

Үкімет

 • Персонал жөніндегі маман
 • шетелдік қызмет офицері
 • адам құқықтары жөніндегі қызметкер
 • заңнама көмекшісі
 • персонал үйлестірушісі
 • бағдарламаның басшысы
 • арнайы агент
 • қала жоспарлаушысы

Білім беру

 • Қабылдау жөніндегі консультант
 • қызмет көрсетуді кеңейту жөніндегі маман
 • қоғамдық денсаулық сақтау ағартушысы
 • мұғалім

Зерттеу

 • санақ бойынша маман
 • тұтынуды зерттеуші
 • криминологиялық зерттеуші
 • деректер талдаушысы
 • сұхбат алушы
 • нарық зерттеушісі
 • әлеуметтік зерттеуші
 • статистик

Әлеуметтік қызметтер

 • балаларды дамыту бойынша маман
 • экологиялық ұйымдастырушы
 • отбасын жоспарлау жөніндегі қызметкер
 • аурухана әкімшісі
 • тұрғын үй үйлестірушісі
 • мансап жөніндегі консультант
 • қоғамдық денсаулық сақтау бастығы
 • қоғамдық ақпарат үйлестірушісі

Қазақстанда әлеуметтанудағы мансап

Біздің студенттеріміз  Қазақстандағы келесі компанияларда тағылымдамадан өтті немесе жұмыс іздеді:

Маркетингтік зерттеулер

 • BISAM
 • Brif
 • TNS Central Asia
 • Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы (CIOM)

Білім беру

 • Назарбаев Зияткерлік мектептері
 • Назарбаев Университеті
 • Spectrum International мектебі
 • Bilim Media Group
 • Хэйлибери

Үкімет

 • Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
 • ҚР Премьер-Министрінің аппараты
 • Ақпарат және коммуникация  министрлігі
 • Мәдениет және спорт министрлігі
 • Білім және ғылым министрлігі
 • Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
 • Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
 • Ұлттық экономика министрлігі
 • Сыртқы істер министрлігі
 • Өңірлердің, Астана және Алматы қалалары әкімдіктері
 • Еуропалық Одақтың Қазақстандағы делегациясы

Консалтинг

 • «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті

Журналистика

 • Хабар
 • ҚазАқпарат
 • Азаттық радиосы
 • Әлеуметтік-саяси зерттеулер
 • «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ
 • Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (ҚISI)
 • «Нұр Отан»
 • «Нұр Отан» ХДП парламентаризм институты
 • Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы

Үкіметтік емес ұйымдар

 • БҰҰ Қазақстан әйелдері
 • Халықаралық көші-қон ұйымы
 • Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы
 • ЮНИСЕФ
 • ЮНЕСКО

Корпоративтік сектор

 • «Самұрық-Энерго» АҚ
 • Самұрық-Қазына

Басқалар

 • Астана ЭКСПО-2017 көрмесі

Антропология

Оқу нəтижелері

Бағдарламаны табысты аяқтаған соң антропология түлектерінің меңгеретін білімдер мен әдістер:

Білім мен теория: антропологияның тұтас сипатын төрт бағытты тәсілмен түсіндіру, сондай-ақ мәдени, биологиялық, археологиялық және лингвистикалық антропологияның негізгі бағыттарының өзара байланысы. Студенттер антропология дамып келе жатқан тарихи түпмәтін туралы түсініктерді, сондай-ақ пәнге негізделген түсініктерді, сұрақтарды және теориялық тәсілдерді таныстырады.

Әдістер мен этика: әртүрлі дағдылар мен әдістер арқылы адамға зерттеу жүргізу. Студенттер антропологияның этикалық негіздерін және осы құндылықтардың деректер жинау әдістеріне және талдауларына қалай әсер ететінін түсінуі керек.

Стипендиямен тарту: Этнографиялық мәтіндерді, есептерді және мақалаларды, сондай-ақ негізгі ішкі өрістерден кез келген деректер жиынтығын түсіндіру үшін сыни ойлау мен оқу дағдыларын қолданыңыз. Студенттер этникалық керітартпа ұстанымды адамдардың мәдениеті жайлы ұғымдарға қатысты көзқарастар мен жорамалдарды сыни түрде бағалай білуі керек.

Антропология тәжірибесі: антропологияда әзірленген теориялар мен әдістерді жаһандық және көп мәдениетті түпмәтінде әлеуметтік және мәдени мәселелерге қатысты қолдануға болады. Студенттер өз қоғамы мен мәдениетіне сыни линзаларды қолдана алуы керек.

Өз бетінше оқу: зерттеу жобасын әзірлеуде практикалық тәжірибеге ие болу, деректерді жинау әдістерін қолдана отырып, деректерді талдауды жүргізу, антропологиялық теорияларды түпнұсқа тұжырымдарды қалыптастыру үшін қолдану және өздерінің нәтижелерін зерттеу эссе және ауызша баяндамалар арқылы жеткізу.

Курстар

ANT 101: Әлеуметтік-мәдени антропологияға кіріспе

Бұл курс әлеуметтік-мәдени антропология - әулет, жыныс, сиқыр, дін, нәсілдер / этникалық тиістілік, әлеуметтік стратификация, ұлтшылдық, модернизация және жаһанданудың маңызды тақырыптарымен таныстырады. Біз бұл тақырыптарды этнография арқылы қарастырамыз - зерттеу әдісі мен пәнді анықтайтын жазу жанры. Әртүрлі мәдениеттер туралы бірнеше антропологиялық есептерді оқығанда біз бұл этнографиялардың мәдени әртүрлілік туралы не айтқанын ғана емес, олардың өндіріс жағдайын және олардың билікке деген талаптарын сыни түрде бағалаймыз. Курстың барысында біз Қазақстанның қазіргі этнографиясы мен өз мәдениетін дамытуына ерекше назар аударамыз.

ANT 140: Әлем тарихының бастауы

Бұл курс алғашқы қалалар арқылы ертедегі ата-бабаларымыздың эволюциясынан бастап адамдар тарихының басталуындағы негізгі оқиғаларды зерттейді. Елеулі тақырыптарда сыни өнертабыстардың перспективалары, мысалы, құралдар мен ауыл шаруашылығын пайдалану; теңсіздікті ңжәне әлеуметтік ұйымның дамуы; қоғамдағы қоршаған ортаның рөлі; қоғамдар арасындағы өзара қарым-қатынас. Біз сондай-ақ археологияға және жазбаларды қалдырмаған адамдарды зерттеуге арналған іргелі мәселелерді қарастырамыз.

ANT 160: Биологиялық антропологияға кіріспе

Адамдар планетадағы ерекше жануарлар болуы мүмкін және сондықтан бұл курс биологиялық тұрғыда адам болуы  дегеніміз не және адамға ғана тән көптеген нәрселерді атап көрсетіп және оның неге олай екендігін қарастырады. Осы проблемаларды зерттеу арқылы студенттер тірі адамдардағы биологиялық өзгерістердің көздері туралы біледі; адам эволюциясы үшін қазбалар жылнамасын; сондай-ақ біздің ең жақын тірі туыстарымыз Приматтардың бейімделуі мен мінез-құлқы жайлы біледі. Бұл курс сонымен бірге студенттерді биологиялық антропологияда және одан тыс жерлерде өте маңызды болып табылатын эволюция, генетика, криминология және жануарлардың мінез-құлқының теориялық негіздерімен жан-жақты таныстырады.

ANT 180: Адам болу: төрт өріс антропологиясына кіріспе

Бұл курс антропологияның негізгі ішкі салаларын зерттейді: әлеуметтік-мәдени, археологиялық, биологиялық және лингвистикалық. Студенттер антропологияға қатысты негізгі теориялармен, тұжырымдамалар және әдістемелермен танысады және адам болу керектігін толық түсіну үшін бұл төрт сала қалай бірге жұмыс істейтінін біледі. Бұл курс мамандығы бойынша мамандандырылған курстармен жалғастырмастан бұрын, адам мінез-құлқы мен қоғамға қатысты мәселелерді тұтас түрде немесе негізгі антропология бөлімдеріне жалпы таныстыруға мүдделі адамдарға қызығушылық танытатын кез келген кәсіпқойлар үшін өте ыңғайлы.

ANT 181: Медициналық антропологияға кіріспе

Бұл курс биология, мәдениет және денсаулық арасындағы өзара әрекеттестікті, сондай-ақ денсаулықты мәдениет ретінде қарастырады. Бұл курстың материалы антропология, медицина және қоғамдық денсаулықты қоса алғанда, түрлі салаларға қолданылады.

ANT 204 / PLS 204: дағдарыс кезінде капитализм

Осы семинарда біз қазіргі және бұрынғы жаһандық қаржы дағдарыстарына әкеліп соқтырған экономикалық өзгерістердің артындағы әлеуметтік-мәдени жағдай мен күштерді талдаймыз. Біз өңірімізге жақын,  бүкіл әлем бойынша посткоммунистік экономикалық өзгерістердің идеологиялық негіздері мен әлеуметтік салдарларын қарастырамыз. Біздің негізгі оқитын салаларымыз: 1) саяси экономика теориясы және капиталистік даму; 2) посткеңестік кеңістіктегі елдердегі, Қытайдағы, Индонезия мен Африкадағы экономикалық қайта құру туралы этнографиялық / антропологиялық есептер; 3) Нью-Йорк тұрғындарының және қазіргі заманғы экономикалық мәселелермен айналысатын экономистердің мақалалары; jargon емес. Қаралатын тақырыптар: ырықтандыру / жаһандандыру, неолиберальдық реформалар, мемлекет пен капитал арасындағы өзара әрекеттестік, адамның қажеттіліктері мен қалауының әлеуметтік құрылысы, байлық құру, тұтыну, кедейлікті азайту және бақыт пен молшылық көрінісі

ANT 215 / REL 215: Ислам дегеніміз не? Антропологияның перспективалары

Бұл курс әлемнің түпкір-түпкірінде және әртүрлі әлеуметтік орталарда адамдар Исламды қалай  түсінетіні жайлы мәселені зерттейді. Біз антропологтардың мұсылман қоғамдарының кең ауқымын және әлеуметтік-мәдени өмірін таныстырып, талдау жасайтын авторлардың жұмысын оқып, оларды қалай қолданатындығын қарастырамыз. Ислам діннің жалпы антропологиясындағы басты бағыт болды. Бұл курста біз сенімдер мен рәсімдерден тыс, «ислам әдет-ғұрыптары», ислам заңдары, ислам өнері, «исламдық билік» және «әйелдерге қатысты исламдық көзқарас» сияқты салаларды да қарастырамыз. Исламдық ұстанымның кейбір түрлері секуляризм, бұл исламды батыстың қазіргі заманғы үлгілеріне қарсы тәсілдер, сондай-ақ исламның белгілі бір ұлттық және басқа да сәйкестендірудегі исламның рөлі туралы пікірлер.

ANT 216: Неке және туыстық

Адамдардың өздерінің басқа адамдармен қарым-қатынасын қалай түсінетінін зерттеу және антропология мен әлеуметтану негізін қалайды. Біздің айналамызда кім «отбасы» деп есептеледі? Отбасымыздың мүшелері кім екендігін қалай анықтай аламыз және неге? Біздің отбасымыздың алдындағы міндеттеріміз қандай? Отбасындағы әр түрлі рөлдер қандай? Неке мен асырап алу сияқты процестер арқылы бір-бірімізбен жаңа қарым-қатынастарды қалай жасай аламыз? Жаңа қарым-қатынастарға қандай шектеулер бар? Бұл процестер біздің күнделікті өміріміздің мәні мен болатын жағдайларға, сондай-ақ топтар мен олардың арасында одан да үлкен әлеуметтік топтар мен байланыстарды қалыптастыруға қалай терең әсер етеді?

ANT 222 / SOC 222: Жаһандық даму тәсілдері

Бұл семинарда ХХ ғасырда жаһандық даму идеялары мен практикасына және XXI ғасырдағы олардың зардаптарына әкеп соқтырған теориялық және тарихи перспективалар, экологиялық дағдарыс пен планета жүйесінің шекараларын қарастырамыз. Дамудың әлеуметтік және антропологиялық тәсілдері проблемаларды нақты түсінуді қамтамасыз етеді; осы екі пәннің арасындағы шекаралар жойылады және дамып келе жатқан дискурстарда басым болатын және  неоклассикалық экономикалық тәсілдерді ұтымды таңдауға қайшы келеді; алайда даму туралы түсінігімізді молайту үшін пәнаралық айырмашылықтарды, сондай-ақ даму және  жетілдіру тәсілдерін зерттеу пайдалы болуы мүмкін. Бұл тәсілдер дамуға араласудың жан-жақты болатынын көрсетеді, бірақ ол өтіп жатқан жағдайдың түпмәтінін терең түсінуді қажет етеді. Саясат, мәдениет, мемлекеттік және қоғамдық ұйым даму проблемаларын анықтау үшін, әсіресе, осы мәселелердің дұрыс және жан-жақты шешімдерін табу кезінде және олардың әділ және адамгершілік жолмен жүзеге асырылуын қамтамасыз еткенде өте маңызды. Курстағы оқулар ғаламдық дамудың тарихына, теориясына және сынына назар аударады. Содан соң біз адамның қажеттіліктерінің әлеуметтік құрылымының дамуы мен жақсы өмір көріністерінің өзара байланыстылығына басты назар аударатын боламыз. Біз курс барысында көтерілген мәселелердің күрделілігі ескерілетін, нақты өмірде шешімдерді тұжырымдауға мүмкіндік беретін тәжірибелік жаттығуларды аяқтаймыз.

ANT 231: Алаяқтық және археологиядағы қателер

Бұл курста нашар деректердің, дұрыс берілмеген түсініктемелердің, логикалық қателіктердің немесе тікелей алаяқтықтың негізінде археологияда жасалған мәлімдемелер қарастырылады. Атап айтқанда, 2012 жылы ақыр заманның сценарийі, көне ескерткіштердің құрылысына жерден тыс өркениеттердің қатысуы мен Пилтдаун қаласындағы алаяқтық сияқты, көпшілік назарына көбірек іліккен мән-жайларды қарастырамыз. Археологиядағы жалған ғылымды терең зерттеп, студенттер зерттеудегі қатаң ғылыми негіздердің маңыздылығын, сондай-ақ танымал мәдениеттегі деректерді бұрыс түсіндіру жолдарын тереңірек бағалайды. Бұдан басқа, біз үздік модельдер қол жетімді болғанда неге осы ғылыми емес мақалалардың соншалықты танымал болуының неғұрлым кең антропологиялық мәселесін қарастырамыз.

ANT 232: Орталық Азия археологиясы

Бұл курс Қазақстанға ерекше назар аудара отырып, Орталық Азияның археологиялық қазбаларына шолу жасайды.

ANT 233: тас дәуірінің археологиясы

Бұл курс шамамен 1,8 млн. жыл бұрын Африкадан тыс ең алғашқы археологиялық объектілерден бастап және шамамен 10 000 жыл бұрын ауыл шаруашылығының алғашқы белгілерін көре бастағанға дейінгі кезеңмен аяқтай отырып, Еуразияның археологиялық деректерін қарастырады.

ANT 262: маймылдар: приматтардың қоғамы және мінез-құлқы

Неліктен адамдар мен басқа приматтар қазіргідей әрекет етеді? Бұл класс біздің ең жақын туыстарымыз, приматтардың қоғамы және мінез-құлқын зерттейді. Курс маймылдардың  және басқа приматтардың негізгі биологиясын, анатомиясын және, маймылдарды нұсқаларын талдаудан басталады. Содан кейін приматтың әлеуметтік жүйелерінің аспектілерін, оның ішінде топтық өлшемдер мен жұптасу жолдарын қарастырамыз. Курс қарым-қатынас, танып білу және баласын өлтіру сияқты  приматологияның нақты тақырыптарын қарастырумен аяқталады. Студенттер нәтижесінде адамның мінез-құлқы мен қоғамның бізге қалай ұқсас екенін және олардың қаншалықты ерекше екенін бағалайды.

ANT 263: Адамдар мен нәсіл

Бұл курста біз адамның биологиялық өзгерістерінің сипатын генетика, анатомия, тарих және қоғам тұрғысынан қарастырамыз. Студенттер адамдар неге өзгеретінін, бұл параметрдің жеке адамдар туралы айтпайтынына және әлеуметтік теңсіздік қалай «адам биологиясына» айналатындығын біледі. Курс 2 бірлікке бөлінеді: біріншісі, «нәсіл» дегенімізге ғылыми және биологиялық тұрғыдан, сондай-ақ, адамның өзгеруі осындай критерийлерге сәйкес келетініне көңіл бөлінеді. Екінші жартысында нәсілге қатысты адамдардың бөлінуі және осындай идеялар қоғамда қалай қолданылатыны немесе қолданылуы мүмкіндігі туралы қаралады.

ANT 275 / WLL 271: Тіл және қоғам

Бұл курс қоғамда қандай тілдің қалыптасатыны қарастырады. Тақырыптар тілдің табиғаты, тілдік идеологиялар және ақындық және қарапайым, сыпайы және дөрекі орталар арасындағы әлеуметтік айырмашылықты қамтиды.

ANT 285: Азық-түлік және қоғам

Бұл курс қоғам, халық, тамақ өндірісі және саясат арасындағы қатынастарды зерттейді. Біз азық-түлік өнімдері бойынша мәдениетаралық көзқарастарды зерттеп, азық- түлік, жем-шөп өсіру және қарқынды ауыл шаруашылығы сияқты, түрлі тамақ өнімдерін өндіретін жүйелерді қоғам, үкімет және индустрияландыру арқылы қалай өзгертетінімізді зерделейміз.

ANT 286: Көшпенділер: әлемде және уақыт бойынша

Курс көшпелі жайылымдық қоғамдардың археологиясы мен антропологиясын экологиялық, саяси және мәдени стратегияларды ескере отырып және төтенше жағдайларға бейімделуге арналған. Біз әлеуметтік топтарға төтенше жағдайларда, оның ішінде әлемнің ең шөлді аймақтарында, ең жоғары және өте биік тауларына және Арктиканың ең суық, түнерген жағалауларына ерекше назар аударамыз. Семестр бойы әлемнің алты өңірінен өтіп, жергілікті экологияны және пасторальдық және көшпенді өмір салтын дамытуды қарастырамыз. Археология мен этнография салаларындағы тақырыптық зерттеулер студенттердің оқуының негізі болады және әр студент топтық зерттеу жобасының аясында бір көшпелі / пасторальдық қоғамды жан-жақты зерттеу мүмкіндігіне ие болады. Студенттер көшпенділерді зерттеулерде бүкіл әлемге қатысты Қазақстан қайда орналасқанын және көшпенділер өзгермейтін және қоныстанған қоғамдармен қайшылыққа келеді  деп қалыптасқан ұғымға қарсы, іс жүзінде олардың  әлемдік империялардың қалыптасуының ажырамас бөлігі екенін көруге үйренеді. Осы жаһандық сауалға негізделе отырып, класс көшпенділердің тарихи кезеңдерге дейінгі уақыттан бастап қазіргі дәуірге дейін, көбінесе өте қолайсыз өңірлерде мәдениетті, тілді және билікті қалыптастырудағы маңызды рөлін  зерттейді. Студенттер сабақ барысында алған білімдерін өздерінің мамандықтары бойынша қоғамға қатысты қосымша курстарда көрсете алады.

ANT 302 / REL 301: Дін және секуляризм антропологиясы

Бұл курста антропологтар мен басқа да мәдениет және қоғам саласындағы ғалымдар зерттеген тәсілдер, дін және оған қатысты немесе қатысты емес басқа да әлеуметтік жүйелер қарастырылады. әлеуметтік процестерді үйрену жолдарын Іс материалдары, негізінен, Еуразиядан кең мағынада ұсынылады, ал курста Еуразияның, әсіресе, посткоммунисттік Еуразияның тәжірибесін кеңірек салыстырмалы тұрғыдан жақсы түсінуге болатындығын көрсетуге бағытталған.

ANT 306: Антропологияны ұсынымы

Шекспир «бүкіл әлем - театр» деп айтқан. Бұл класта біз антропологтар күнделікті өмірді театр түрінде қалай тұжырымдағанын қарастырамыз. Өмір өмірді қалай бейнелейді? Өнер өмірді қалай бейнелейді?

ANT 313 / PLS 332 / REL 332: Еуразиядағы ислам және саясат

Курста Еуразияның көптеген бөліктерінде ислам мен саясаттың өзара байланысын зерттейді. Курста мемлекет пен діннің қоғамдық өмірдегі рөлінің тұжырымы, реформа туралы исламдық ұғым,  суфизм мен «салафизм» түсініктері, сондай-ақ діни сәйкестендіру мен ұлттық және басқа да сәйкестендіру арасындағы байланыс сияқты мұсылмандық тұрғыдағы саяси келіспеушіліктер аясын қалыптастыратын, көптеген мұсылман қоғамдарына тиесілі проблемалар туралы жалпы ұғым беріледі. Ол посткоммунистік мәнмәтінде, ресми атеизмнің тоқтатылуына, плюрализмнің өсуіне және идеялар мен халықаралық шекараларға әсер етуге байланысты, сондай-ақ Еуразиядағы оқиғалар халықаралық үрдістерде қалай жанданатынына байланысты, ислам мен қоғам арасындағы қарым-қатынастардың жаңа және арнайы жолдар арқылы өрбу жағдайларын зерттейді. Ислам әлеуметтік қозғалыстар мен оппозициялық саясаттан бастап мемлекеттің құрылуына және заңдылыққа дейінгі салаларда қарастырылатын болады. Тақырыптар ислам мен саяси билік арасындағы қарым-қатынас, Исламның қоғамдық тәртіп үшін маңызы, саяси қақтығыстар мен зорлық-зомбылыққа тартылған ислам жолдары, сондай-ақ исламның секуляризмдегі, халықаралық қатынастардағы, прозелитизм және діни конверсия және ретрадациализациядағы рөлі талқыланады.

ANT 314 / PLS 335: Еуразиядағы сәйкестік саясаты

Курс сәйкестілік ұғымдарының еуразиялық елдердің саясатында қалай рөл атқаратынын қарастырады. Тақырыптар: қазіргі ұлттық, ішкі ұлттық және діни сәйкестендіру, ұлттық идеологиялардың мемлекет құру үдерісіндегі рөлі және режимді ұстануды көтермелеу, оппозицияны жұмылдыру факторы ретіндегі сәйкестендіру,  қақтығыстардағы бірегейлік және халықаралық қатынастардағы сәйкестендіру рөлі. Бұрынғы Кеңес Одағы елдеріндегі посткоммунистік кезеңге басымдық беріліп, тарихи тұрғыда елеулі рөл атқаратын, сондай-ақ Батыс Қытай, Ауғанстан, Таяу Шығыс және Ресейді қоса алғанда, көршілес өңірлерге салыстырмалы түрде сілтеме жасалған. Еуразиядағы әдебиетте және одан кең салыстырмалы мәнмәтінде дамыған саяси сәйкестендіру теориясы қарастырылады.

ANT 315: Еуразиядағы жастар мәдениеті

ANT 331: Ертерек пайда болған қалалар мен мемлекеттер

ANT 361: Адамның эволюциясы: сүйектер, тастар және геномдар

Бұл курс қазба немесе палеонтологиялық деректерге назар аудара отырып, адамзаттың пайда болуы туралы дәлелдемелерді қарастырады. Біз мынадай сұрақтарды қарастырамыз: Адамдардың миы неге соншалықты үлкен және құйрығы неге жоқ? Технология мен мәдениет адам эволюциясына қалай әсер етті? Адамдар әлі де дами ма? Осы сұрақтарға жауап беріп, студенттер соңғы бірнеше миллион жылдарда біз қалай адам болғанымыз туралы қазба, генетикалық және мінез-құлық дәлелдемелері жайлы біледі.

ANT 364: Балаларды туу: адамның дамуының эволюциялық биологиясы

Бұл курс студенттерді адам эволюциясымен және біздің қазып алынған туыстарымызбен таныстырады. Адамдар – керемет жануарлар және біз өзіміздің, түрлеріміз бен жеке тұлғаларымыздың қалай қалыптасқанын, соның ішінде миымыздың қашан, неге және қалай үлкен болғанын зерттейміз. Неліктен адамдар басқа приматтармен ортақ ерекшеліктерді жоғалтады - мысалы, пенис пен құйрықтары - бұл қалай болды? Қатып қалған қазбалар жасөспірімдердің жыныстық жетілу эволюциясы мен өсуі жайлы не айтады? Эво-дево аясы сынға алу үшін және монстрлар мен басқа да мифологиялық тіршілік иелері қалайша мүмкін болатынын көру үшін пайдаланылады.

ANT 385 / WLL 385: Postcolonial теория және оның Еуразиядағы қосымшалары

Бұл бағытта біз Орталық Азияны, оның әдебиетін және мәдени шығармаларын (фильмдер, әндер мен бейнелер) талдауға арналған postcolonial линзаларды қолданамыз. Postcolonial зерттеулер және postcolonial теориясы бірнеше пәндердің канон бөлігі болды, мысалы антропология, салыстырмалы әдебиет және Батыстың мәдени зерттеулері, оның еуразиялық зерттеулерге қолданылу дәрежесі шектелген және оның қолданылуы күмән тудырған. Біз постколониалдық зерттеулердегі кейбір классикалық теориялық мәтіндерді оқимыз, содан кейінбұл теория басқа жерлерде қаншалықты өнімді болғанын, Орталық Азиядағы мәдени құбылыстарға қалай қолданылатынын қарастырамыз. Біз Орталық Азияны «Шығыс» немесе «Үшінші әлем» немесе «Азия» ретінде, Батыспен, «Бірінші әлем» немесе Еуропмен «қиын қарым-қатынастары» бар деп есептейміз бе? Егер солай болса, біз бұл күрделі қарым-қатынастарымызды - отаршылдықты, жаһандық иерархияны, тәуелділікті қалай анықтай аламыз? Эдвард Саид, Франц Фанон,Хоми Бхабха секілді postcolonial зерттеулер классиктері және әлемнің бөлігіндегі отаршылдық мәселелері бойынша пайда болған жаңа теорияларға қоса, біз Орталық Азияның, Орталық Азия Кеңесінің және аймақтағы және аймақта құрылған бұрынғы кеңестік әдебиеттер мен фильмдердің жаңа және ескі этнографиясын оқимыз.

ANT 399: Антропологиядағы ерекше тақырыптар

Курстың нақты тақырыбы әр ұсынылған сайын өзгереді. Ол жаңа немесе ерекше тақырыптарды зерттеу үшін қолданылады, олар үшін басқа курс жоқ.

ANT 400-404: Антропологиядағы ғылыми зерттеулер

Бұл курстың мақсаты – студенттерге әлеуметтану және антропология факультетінің зерттеу жобаларында көмек көрсету.

ANT 415: Еуразия саласындағы әлеуметтік ғылымдарды зерттеу

Бұл кеңейтілген деңгейдегі семинарда біз еуразиялық зерттеулер саласында дайындалған соңғы көрнекті жұмыстарды қарастырамыз. Атап айтқанда, біз заманауи зерттеулерде өшпес із қалдырған және «біздің аймағымызға» қатысты мәселелерді тұжырымдамалық түрде өзгерткен деп есептелетін монографиялар, жинақтар мен мақалаларды оқимыз. Біз қарастыратын жұмыстар: «Патриотизм торығуы» Сергей Ушакин (2009), «Ольга Шевченконың дағдарысы мен тыныштығы» (2009 ж.), «Постсоциалистік Мәскеудегі дағдарыс және күнделікті өмір», «Морган Лиу» (2012), «Соломон тағы», «Постсоветтік Өзбекстандағы ислам» Йохан Расанаягам (2012 ж.) және «Орталық Азиядағы мемлекеттің этнографиясы» (2014 ж.). Біз сондай-ақ «Еуропа-Азия», «Орталық Азия шолуы» және  «Славян шолуы» сияқты, жетекші зерттеу салаларындағы журналдардан мақалаларды қарастырамыз.Оқу аяқталғаннан кейін студенттер өз зерттеулерін қазіргі зерттеулер шеңберінде қалыптастыра және өткізе алуы тиіс.

ANT 475: Сандық этнография

Бұл жоғарғы деңгейдегі семинар студенттерді жаңа коммуникациялық технологиялардың: ұялы телефондар мен Интернет, әлеуметтік желілер мен виртуалды әлемдер арқылы байланыс және әлеуметтік белсенділігін зерттеуге үйретеді. Қандай әлеуметтік және мәдени әмбебаптар бізді жаңа медиада бар? Жаңа медиа әлеуметтік құрылымдар, қарым-қатынастар және өзара әрекеттесу үшін жаңа мүмкіндіктерді қалай ұсынады? Интернетте этнографияны жүргізу үшін қандай жаңа әдістер қажет? Біз осы мәселелерді аудиторияда  монографияларды, мақалалар мен әдістемелік нұсқаулықтарды оқу арқылы, дәстүрлі талқылау арқылы виртуалды әлемдегі кәсіпорындарда және онлайн-кәсіпорындарда эксперименттер жолымен оқып шығамыз.

ANT 480 / SOC 418: Оңтүстік Азиядағы гендер, билік және әлеуметтік өзгерістер

Бұл курс 1947 жылы Британдық Үндістанды бөлуге байланысты оқиғалардан кейін Оңтүстік Азиядағы гендерлік проблемаларды және сексуалдылықты зерттейді. Ұлттық көзқараста «әйелдер мәселесі» ретінде жыныс және әйелдер деген ұғымдарды қарастырған соң, біз 1990-шы жылдардың басында басталған жекешелендіру саясатынан туындайтын өзгерістер тұрғысынан жыныстық және сексуалдық мәселелерін заманауи тұрғыда зерттейміз. Біздің оқу материалдарымыз этнографиялық зерттеулерге, әдебиет пен теориялық сынға арналған, онда жаһандану гендерлік және сексуалдылықты қалыптастырған маңызды құрылым ретінде қарастырылады. Осы сыни талдаулар жаһандық үдерістерді зерттегенімен, біз осы үдерістердің жергілікті тарихпен, сексуалдықпен және феминистік насихатпен қалай өзара үйлесетінін зерделеу үшін Оңтүстік Азияға тоқтаймыз. Біз сондай-ақ ҮЕҰ-ны маңызды әлеуметтік өзгерістерге ықпал ететін ұйымдар ретінде қарастыру мақсатында ҮЕҰ үшін жаһандық капитализм мен даму қаржыларының арасындағы өзара байланыстарды зерделейміз.

ANT 498: Capstone I семинары

Capstone семинары – бакалавриаттың антропология бағдарламасының іргелі ерекшелігі болып табылатын бір жылдық курс. Ол бағдарлама барысында алған студенттердің мүмкіндіктерін айқын көрсетуге, күшейтуге және қамтамасыз етуге қызмет етеді. Капстоун семинары екі семестрден тұрады: күзгі семестрде оқытылатын ANT 498, көктемгі семестрде оқытылатын ANT 499. Бағдарламаның төртінші жылы студенттер социология және антропология саласына жататын өздерінің ғылыми жобаларын әзірлеуге, жүргізуге және ұсынуға мүмкіндік алады. Бұл процесте олар әлеуметтану, антропология және онымен байланысты пәндерді, сондай-ақ зерттеу, жазу, қарым-қатынас және презентациялар туралы білімдерін арттырады және дамытады. Күзгі семестрдің басында студенттерге Capstone семинары үшін екі тректің біреуін таңдау ұсынылады: Бірінші трек: тәуелсіз академиялық зерттеу және бакалавриат. Екінші трек: қоғамдастықтың қатысуымен бірлескен зерттеу жобасы және ол бойынша есептер. Күзгі семестрде студенттер өздерінің ғылыми жобаларын әзірлейді, зерттеу құралдарын әзірлейді, тиісті әдебиеттерді қарап шығады, SHSS Этика шолу комитетінің этикасын бағалауды мақұлдайды және деректер жинауға кіріседі. зерттеу құралдарын әзірлеп, тиісті әдебиеттерді қарап шығыңыз, SHSS Этика бойынша шолу комитетінің этикалық сараптамасын мақұлдаңыз және деректер жинауды бастаңыз. Зерттеу құралдарын әзірлеп, тиісті әдебиеттерді қарап шығыңыз, SHSS Этика бойынша шолу комитетінің этикалық сараптамасын мақұлдаңыз және деректер жинауды бастаңыз.

ANT 499: Capstone II семинары

Capstone семинары – бакалавриаттың антропология бағдарламасының іргелі ерекшелігі болып табылатын бір жылдық курс. Ол студенттердің бағдарлама барысында алған мүмкіндіктерін айқын көрсетуге, күшейтуге және қамтамасыз етуге қызмет етеді. Капстоун семинары екі семестрден тұрады: күзгі семестрде оқытылатын ANT 498, көктемгі семестрде оқытылатын ANT 499. Бағдарламаның төртінші жылы студенттердің әдетте әлеуметтану және антропология салаларына енетін өздерінің ғылыми жобаларын жобалауға, жүргізуге және ұсынуға мүмкіндіктері болады. Бұл процесте олар әлеуметтану, антропология және аралас пәндерді, сондай-ақ зерттеу, жазу, қарым-қатынас және презентациялар туралы білімдерін арттырады және дамытады. Күзгі семестрдің басында студенттерге Capstone семинары үшін екі тректің біреуін таңдау ұсынылады: Бірінші трек: тәуелсіз академиялық зерттеу және бакалавриат. Екінші трек: қоғамдастықпен бірлескен зерттеу жобасы және ол бойынша есептер. Көктемгі семестрде студенттер жиналған деректерді талдайды, олардың қорытындыларын жазып, нәтижелерін қоғамдық конференцияға ұсынады. Бір студент деген трек түпнұсқалы ғылыми мақаланы жазу және жариялауы керек. Бұдан басқа, осы студенттерге өз жұмыстарын кеңінен таратуға, соның ішінде академиялық журналдарда жариялауға немесе өздерінің жұмысын танылған академиялық конференцияларда ұсынуға болады. «Екінші трек»  студенттері де өз нәтижелерін өз қауымдастықтарына (ұйымдарына) ауызша ұсынымдар, көрмелер түрінде ұсынады немесе әлеуметтік желілерді пайдаланады.

Антропологиядағы мансап

Антропология мансапқа қалай көмектесе алады?

Антропология курстары тек қызықты мазмұнды ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар біздің түлектерді жұмысқа орналасуға дайындайды.

Мысалы, «Археологиядағы скаммерлер мен қателіктерде» студенттер әйгілі антропологияның жалғандығы туралы ғана емес, сонымен қатар жаңалықты сыни түрде қалай оқып үйреніп қана қоймайды, сонымен қатар қоғамдық тұтыну идеяларының жолдары туралы қалай түсіндіруге болатындығын көрсетеді. Бұл курс маркетинг, кеңес беру, саясат және коммерциялық емес мүдделі адамдар үшін өте қолайлы. Ол оқушыларды сыни ойлауға үйретеді, сондай-ақ жазу, ұсыну және түрлі аудиторияларға жол табу сияқты қажетті дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік береді.

«Тамақ және Қоғам» сабағында студенттер тамақ тарихының барлық аспектілері, оны өндіру, тарату және тұтыну туралы біледі. Класс студенттерді фермерлік шаруашылық, аграрлық ғылым мен техниканың жетістіктері, ГМО айналасындағы саясат пен ғылым, семіздік пен өңделген тағамдардың арасындағы байланыс, азық-түлік қауіпсіздігі мен тамақтануға арналған десерттер, бүкіл әлемдегі дәстүрлі емдәмдердің рөлі сияқты тақырыптарды ұсынады және жаһанданудың жергілікті емдәмға әсерін көрсетеді. Студенттер күнделікті өмірлеріне және өздерінің емдәмідеріне үйрететін нәрселерді, сондай-ақ олар сатып алу, дайындау және жеу тәсілдерін таңдайды. Үкіметте немесе ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығында саясаткер ретінде жұмыс істегісі келетіндер тарих пен қазіргі оқиғаларды жақсы түсінеді, сондай-ақ олар туралы әңгімелесу және жазу тәсілдерін таңдайды. Медицинада, қоғамдық денсаулыққа және диетологияға қызығатын адамдар осы курстан пайда көреді, себебі бұл науқастар мен клиенттермен жақсы қарым-қатынас жасауға көмектеседі.

Кейбір сыныптарда студенттер шағын-этнографиялық зерттеулер жүргізетін зерттеу компоненті бар. Шағын этнография зерттеулері студенттерге зерттеу жүргізу және оның тұжырымдамаларын қалай жасау, зерттеу сұрақтарын қалай таңдау керек екеніне және қорытынды жасауға қалай үйретеді. Бұл кез-келген маркетинг тұтынушыларды зерттеуді – зерттеу жүргізілуі тиіс кез келген үкіметтік бағдарламада, ҮЕҰ-да жұмыс істеу және т.б. үшін пайдалы. «Сандық этнография» сабағында, атап айтқанда, студенттер зерттеу этикасын егжей-тегжейлі зерттеп, өздерінің зерттеулерін институционалдық шолу кеңесіне жібереді; тіпті корпоративтік сектордың зерттеушілері де зерттеу этикасы туралы ойланулары тиіс! Студенттер Интернеттегі адамдарға арналған әлеуметтік зерттеулердің сапалы әдістерінің нақты қосымшаларын оқып жатыр.

Көптеген курстардың теориялық негізі бар. Әлеуметтік теорияны зерделеу және әртүрлі әлеуметтік-мәдени тәжірибелердің этнографиялық тақырыптық кейстерін оқып шығу мәдени құндылықтарды түсінуді,  адамдар не істеп жатқанын және не үшін істейтінін түсінуді білдіреді. Бұл үкіметке немесе саясатқа барғысы келетіндерге пайдалы. Неге саясаткерлер жұмыс істейді? Қандай мәдени құндылық белгілі бір саясатты жасаған және неліктен жақсы идея сияқты көрінеді? Қандай мәдени құндылық осы саясатты табысқа немесе сәтсіздікке әкеледі? Ол сондай-ақ тұтынушыларды зерттеу үшін де пайдалы. Неліктен инженерлер белгілі бір жолмен өнім жасайды? (Міне, гендер мен Amazon Echo және Google Home: шынымен жақсы мысал: https://medium.com/startup-grind/google-home-vs-alexa-56e26f69ac77)

Антропологтар қандай мансап жасай алады?

Танымалдылыққа қарамастан, барлық антрополог археолог немесе Индиана Джонсқа еліктеуші емес.  Антропологтар білім алудан бастап юриспруденцияға дейін, көптеген мансап жолдарын жасай алады. Антропологтар өз дағдыларын қолданатын салалардың кейбір мысалдары:

 • Білім беруді басқару / аутрич / менеджмент
 • Мәдени ресурстарды басқару (CRM)
 • Бағалау / Бағалау
 • Денсаулық (халықаралық / қоғамдық денсаулық)
 • Мұражай / бақылау / жоба дизайны
 • Қоршаған орта және табиғи ресурстар
 • Қоғамды дамыту
 • Бизнес
 • Адвокаттық қызмет (адам құқықтары / әлеуметтік әділеттілік)
 • Туризм / мұра
 • Адам / Әлеуметтік қызметтер
 • Денсаулықты басқару / қызметтер / жеткізу
 • Басқару консалтингі
 • Дизайн (өнімдер мен қызметтер)
 • Әлеуметтік салдарды бағалау
 • Халықаралық даму
 • Нарық зерттеулері
 • Заң / Қылмыстық сот әділдігі/ Құқық қолдану
 • Бұқаралық коммуникация
 • Гуманитарлық күштер

Антропология мамандықтарының атаулары:

 • Мұражай менеджері / кураторы
 • Даму бойынша маман
 • Сәулет тарихшысы
 • Археолог
 • архивариус
 • Сарапшы
 • Қаланы жоспарлаушы
 • кеңесші
 • Кеңесші, халықаралық даму, аймақаралық және жаһандық жобалар
 • Денсаулық сақтау саясаты жөніндегі кеңесші
 • Тіл кеңесшісі
 • Денсаулық сақтау менеджері / Ғылыми қызметкер
 • Әлеуметтік-эпидемиологиялық зерттеуші
 • Дискурс талдау / педагог / байланыс жөніндегі маман
 • Ұйымдастыру бойынша кеңесші
 • үйлестірушісі
 • Жаратылыстану тарихының далалық мұражайы
 • даму
 • Білім беруді дамыту ассистенті
 • Даму антропологы, халықаралық даму
 • Экономикалық даму жөніндегі қызметкер
 • Саяси талдаушы
 • Бағдарламалық жасақтама аналитигі
 • Бағдарлама ассистенті
 • Бағдарлама үйлестірушісі
 • Зерттеуші
 • Жерді пайдалану жөніндегі маман
 • Санақ сарапшысы
 • Geographic Information System Analyst немесе Техник
 • Орналасқан жердің талдаушылары
 • Жылжымайтын мүлікті бағалаушылар, зерттеушілер
 • Карталарды, мәтіндерді, атластарды жазу және редакциялау
 • Экологиялық талдаушы

(Дереккөзі: Американың антропологиялық қауымдастығы, http://www.americananthro.org/AdvanceYourCareer/Content.aspx?ItemNumber=1783; Пенсильвания университеті, Индиана, https://www.iup.edu/anthropology/undergrad/current- студенттер / мансаптық жоспарлау / лауазымдар /)

2021 © School of Sciences and Humanities